اُرکستر موسیقی زهره و نویسنده – فیلسوف گرو نخستین جایزهء مونتلوک را از آن خود ساختند

نخستین دور تفویض جایزهء مونتلوک بنام "مقاومت و آزادی" به اُرکستر موسیقی زهره و آقای فرِدِریک گرو، نویسنده و فیلسوف بخاطر تألیف و طبع کتاب اش تحت عنوان "نافرمانی"، افتخار اخذ مشترک این اولین جایزه خاص را بخشید.

JPEG

آقای عبدالاله صدیقی، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم پاریس به نمایندگی از اُرکستر زهره، درحالیکه اُرکستر مذکور جهت اجرای یک دور برنامه های موسیقی و هنری عازم کشور چین گردیده بود، جایزهء مونتلوک را بروز جمعه ۹ فبروری ۲۰۱۸ میلادی (۲۰ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی) دریافت نمود. تشکیل اُرکستر موسیقی زهره حین بازدیداش از مجمع داووس، بتازگی نزد مردم عام اروپا شناخت و شهرت حاصل کرده است. در آن مجمع ۳۵ دختر جوان نوازنده و آهنگساز بین سنین چهارده و بیست و یک سال، پارچه های زیبای موسیقی شان را نواختند و به دل و روان شنوندگان چنگ زدند، و بدین ترتیب تعهد شان را در راستای هنر موسیقی، مساوات میان مردان و زنان، زندگی فرهنگی جمعی، متنوع و باز رقم زدند.

مراسم تفویض این جایزه در بنای یادبود ملی زندان مونتلوک در شهر لیون برگزار گردید. این آبده جایگاه بلند تاریخ و یادبود فرانسه محسوب می گردد ؛ در آنجا خاطرات تلخ وقایع محبوسیت های ظالمانه و اجباری تعداد کثیری از مبارزین و یهودانی که در طول جنگ جهانی دوم یا نگه داری و یا اعدام شدند، دست ناخورده محفوظ است.

JPEG

سروده های والای اوپرای شهر لیون به این مراسم یک خاصیت و فضای رسمی و صمیمانه بخشید. آقایان جورج کِپِنیکیان شاروال شهر لیون، ستیفن بوویون، آمر قوماندانی امنیه منطقهء اووِرن – رون – آلپ، ژان – فرانسوا کارانکو، آمر قوماندانی امنیه و ژاک – آندرهِ بِرتران، رئیس هیئت منصفه در مراسم اعطأی جایزه سخنرانی نمودند. ذوات فوق الذکر هر کدام بنوبه خویش از شهامت و تعهد اُرکستر موسیقی زهره ستایش و قدردانی بعمل آوردند، و خواهان پذیرایی و میزبانی از این تشکیل هنری افغان در فرانسه گردیدند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه