اُردن – عزیمت ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه به سرزمین اُردن (۱۳ جنوری ۲۰۱۹ / ۲۳ جدی ۱۳۹۷)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه طی این سفر کاری با دو مخاطب اش مسائل بزرگ منطقوی، علی الخصوص بحران سوریه، پیامد های اعلام خروج امریکا و همچنان معضل اسرائیل – فلسطین را مطمح بحث و مداقه قرار داد. ما، درمورد مسائل فوق الذکر با پادشاهی اُردن هاشمی همکاری تنگاتنگ داریم.

این گفتگوها برای وزیر امور خارجه کشور فُرصتی خوب و مناسبی بود تا علاقه مندی و وابستگی شدید جمهوری فرانسه را به مشارکت راهبردی ای که ما را با پادشاهی اُردن هاشمی پیوند می دهد، تذکار دهد. مبارزه علیه دهشت افگنی – در گام نخست برضد دولت اسلامی موسوم به "داعش" – همچنان ایمنی سرزمین اُردن در قلب این مشارکت قرار دارد.

وزیر امور خارجه کشور تعهد جمهوری فرانسه را در قبال انعطاف پذیری پادشاهی اُردن هاشمی نیز مجدداً یادآور گردید. این تعهد که ما آن را هدفمند و در سطح چالش های می خواهیم که متوجه دولت شاهی اُردن است، بر محراق دو هدف متفاوت می چرخد : کمک به پذیرش مهاجرین و پشتیبانی دراز مدت از اقتصاد اُردن. به همین منظور آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) یک یاداشت تفاهمی به هزینهء ۹۰۰ میلیون یورو را برای سالیان ۲۰۱۶ – ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۵ – ۱۳۹۷ هجری شمسی) تطبیق کرد، و عین میزان مداخله/سهم مالی را برای سال های آینده پیش بینی کرده است.

بدین عنوان، جمهوری فرانسه از همبستگی مشهود پادشاهی اُردن هاشمی و مردم نجیب سرزمین اُردن که دستکم ۰۰۰ ۷۰۰ مهاجر سوریایی ثبت نام شده نزد کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین را می پذیرد، کاملاً آگاه و مسبوق است.

آقای ژان – ایوو لودریان در قسمت راهکار اقتصادی، از بذل سعی و تلاش های اصلاح طلبان اُردنی تمجید و قدردانی نمود، و با مخاطبین اش دربارهء مقدمات و ترتیبات کنفرانس لندن که در ماه فبروری (دلو/حوت) برگزار می گردد، بحث و گفتگو نمود. جمهوری فرانسه از این ابتکار حمایت تام می کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/jordanie/evenements/article/jordanie-deplacement-de-jean-yves-le-drian-ministre-de-l-europe-et-des-affaires

تاریخ نشر 10/02/2019

قسمت بالایی صفحه