اُردن – افتتاح "سینکروترون - سِزامی" (۱۶ می ۲۰۱۷ / ۲۶ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه از افتتاح مرکز یا آزمایشگاه بین المللی تشعشعات "سینکروترون" نوری (انکشاف ساحهء مغناطیسی با انرژی برق) برای علوم تجربی و کاربردی در شرق میانه (سِزامی) که بروز سه شنبه ۱۶ می (۲۶ ثور) در کشور اُردن برگزار گردید، استقبال می کند.

JPEG

این مرکز تحقیقات بین المللی که نخستین دستگاه سریع کننده ذرات محض با نیروی آفتاب توصیف می گردد، دانشمندان چندین کشور مانند قبرس، مصر، اسرائیل، ایران، اُردن، پاکستان، سرزمین های فلسطین و ترکیه را گردهم آورد. این مرکز بین المللی یک نمونه ای است در بخش همکاری ها در منطقه که می تواند از نوید بخش و نوآورترین آنها بحساب آید.

اتحادیهء اروپا با الهام گیری از مرکز اروپایی تحقیقات هسته ای (سی.ای.ار.ان.)، از رویکار "سینکروترون- سِزامی" پشتیبانی متداوم و آن را بسطح مالی ۱۵ میلیون یورو تمویل نموده است. مرکز ملی تحقیقات علمی (سی.ان.ار.اس.) نیز با سپردن وسایل علمی و آموزش دهی به تعدادی از کارمندان جهت بهره برداری از "سینکروترون" نوری (انکشاف ساحهء مغناطیسی با انرژی برق)، در ایجاد مرکز مذکور سهم گرفت.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/jordanie/evenements/article/jordanie-inauguration-synchrotron-sesame-16-05-17

تاریخ نشر 29/05/2017

قسمت بالایی صفحه