اَفرَن" (دوستی فرانسه – افغانستان) : فروش سالانهء صنایع دستی افغانستان و آسیای مرکزی – سال ۲۰۱۹ میلادی / سال ۱۳۹۸ هجری شمسی [fr]

انجمن "اَفرَن" (دوستی فرانسه – افغانستان) از شما صمیمانه دعوت بعمل می آورد تا در محافل جشنواره اش برای فروش سالانهء صنایع دستی افغانستان و آسیای مرکزی که به نفع برنامه های تعلیم و تربیه همچون بهترین مسیر به سوی صلح در افغانستان دایر می گردد، از روز پنجشنبه ۲۸ نوامبر الی روز یکشنبه ۸ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی (از تاریخ ۷ تا ۱۷ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی) – از روز دوشنبه تا روز جمعه، از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ساعت ۷ شام و طی روزهای شنبه و یکشنبه، از ساعت ۳۰ : ۱۱ قبل از ظهر تا ساعت ۷ شام - به نشانی ذیل تشریف آورده، ممنون سازید :

JPEG

نشانی محل : ۱۶ گذر دست طلا، ناحیهء یازدهم پاریس - فرانسه

سرویس های شهری : شماره ۴۶، شماره ۶۱، شماره ۷۶، شماره ۸۶،

تیلفون : ۰۱۴۳۵۵۶۳۵۰

ایمیل یا نشانی برقی : afrane.paris@gmail.com www.afrane.org

PNG

لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://afrane.org/vente-annuelle-dartisanat-afghan-et-dasie-centrale/

تاریخ نشر 03/11/2019

قسمت بالایی صفحه