"اَفرَن" (دوستی فرانسه – افغانستان) : فروش سالانهء صنایع دستی افغانستان و آسیای مرکزی [fr]

JPEG JPEG

انجمن "اَفرَن" از شما صمیمانه دعوت بعمل می آورد تا در جشنواره اش جهت فروش سالانهء صنایع دستی افغانستان و آسیای مرکزی به نفع برنامه های تعلیم و تربیه در افغانستان، از روز پنجشنبه ۳۰ نوامبر الی روز یکشنبه ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (از ۹ تا ۱۹ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی) – از روز دوشنبه تا روز جمعه، از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ۷ شب / روزهای شنبه و یکشنبه، از ساعت ۳۰ : ۱۱ قبل از ظهر تا ساعت ۷ شب، به نشانی ذیل تشریف آورده، ممنون سازید.

16 passage de la Main d’Or – 75011 Paris,
Métro : Ledru Rollin,
Bus : 46, 61, 76, 86,
Tél : (00 33) 1 43 55 63 50
(afrane.paris@gmail.com)

JPEG JPEG

http://www.afrane.org/association-vente-annuelle-dartisanat-afghan-dasie-centrale-du-3011-au-10122017/

PDF - 1.8 Mb
(PDF - 1.8 Mb)

"اَفرَن" (دوستی فرانسه – افغانستان) : فروش سالانهء صنایع دستی افغانستان و آسیای مرکزی

تاریخ نشر 08/11/2017

قسمت بالایی صفحه