اوکراین – اوضاع در شرق این کشور (۱۶ مارچ ۲۰۱۷ / ۲۶ حوت ۱۳۹۵)

فرانسه از آخرین انکشافات اوضاع و شرایط در شرق کشور اوکراین که در مسیر تطبیق محتوای توافقات مینسک به پیش نمی رود، مضطرب و نگران است.

JPEG

اتخاذ تصامیم تازه مقامات روسی مبنی بر شناخت اسناد و وثایق رسمی که از سوی مقامات حاکم بر شرق اوکراین صادر می گردد و همچنان استملاک غیر قانونی ملکیت شرکت های اوکراینی در بعضی ساحات مناطق دونِتسک و لوگانسک، باعث شعله ور شدن دوباره تشنجات شده است.

فرانسه از اخذ تصمیم حکومت اوکراین بتاریخ ۱۵ مارچ (۲۵ حوت) مبنی بر تحمیل حصر و ممنوعیت موقت بر انتقال کالاها بسوی شرق اوکراین، نیز خیلی مشوش و نگران است.

ما از مقامات اوکراینی می خواهیم تا بذل کوشش و تقلاها را جهت برداشتن حکم اعمال حصر و ممنوعیت بر راه آهنی که از مسیر خط تماس و ارتباط عبور می کند، ادامه دهند.

فرانسه از مقامات روسی و اوکراینی می طلبد تا بدون ارائه پیش شرط ها، تمامی جد و جهد شان را بر تطبیق توافقات مینسک متمرکز سازند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-situation-dans-l-est-du-pays-16-03-17

تاریخ نشر 19/03/2017

قسمت بالایی صفحه