اوضاع در بیت المقدس (۲۴ جولای ۲۰۱۷ / ۲ اسد ۱۳۹۶)

فرانسه از بروز خشونت ها در بیت المقدس و در سرزمین های فلسطینی که منتج به انجام سوءقصدها و درگیری های خشونتبار اخیر شد و باعث جان باختن ده تن گردید، متأثر و متأسف است. فرانسه مراتب نگرانی و استشعار عمیق خویش را در زمینه اظهار داشته، و بر قاطعیت و عزم خویش به امداد رسانی، و در همکاری با شرکای اش به استقرار آرامش تأکید می ورزد.

JPEG

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه با همین روحیه، بتاریخ ۲۳ جولای (اول اسد) با آقای ایمان سفادی همتای اُردونی اش ملاقات و گفتگو نمود. بخصوص شب همان روز، جلسات مشاوره و نظرخواهی در شورای امنیت سازمان ملل متحد حین برگزاری یک نشست عاجلی، پیگیری گردید.

فرانسه ضروت اجتناب از هر نوع عمل یا ابلاغیه ای را که ممکن به وخامت منازعه انجامد، مجدداً تأیید کرده، و از تمام طرفین ذیدخل قضیه می خواهد تا از خویشتن داری و بذل سعی و تلاش واقعی جهت برگشت آرامش دریغ نورزند.

فرانسه تذکار می دهد که درمیان گذاشتن هر نوع شک و شبه به توافق و توازن نسبی، منجر به ایجاد خطر بزرگ بی ثباتی می گردد، و امیدوار است تا طی مذاکره در فضای تفاهم جمعی جهت تأمین امنیت، بدون آنکه دسترسی آزادانه به اماکن مقدس متأثر و مختل شود، به یک راه بیرون رفت دست یازید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/la-france-et-israel/evenements/article/situation-a-jerusalem-24-07-17

تاریخ نشر 27/07/2017

قسمت بالایی صفحه