انگولا – سفر آقای ژان - ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه (اول مارچ ۲۰۱۸ / ۱۰ حوت ۱۳۹۶)

آقای ژان - ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه، بروز پنجشنبه اول مارچ ۲۰۱۸ میلادی (۱۰ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی) عازم کشور انگولا گردید. این بازدید، عزم کشورهای فرانسه و انگولا را در راستای تقویهء مشارکت شان در تمامی عرصه ها، و حفظ تفاهم و مشافهه تنگاتنگ درمورد تعاملات امنیت منطقوی، بخصوص دربارهء روند اوضاع در جمهوری دِموکراتیک کانگو و جمهوری مرکز افریقا جزم نمود.

وزیر امور خارجه فرانسه با رئیس جمهور جواو لوورانسو و مانوئل اوگوستو، همتایی انگولایی اش ملاقات و گفتگو نمود. توافقنامه هایی طی این عزیمت به انگولا درعرصه های زراعت، عرضه خدمات هوایی و گردشگری، و همچنان یک میثاق تمویل جهت بسر رسانیدن مطالعات رویکارهای آینده آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) که در ماه جولای سال ۲۰۱۷ میلادی (سرطان/اسد سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) فعالیت های اش را در انگولا از سر گرفت، عقد گردید. آقای لودریان با روئسای شرکت های فرانسوی حاضر در انگولا تبادل نظر، و با جمعیت فرانسوییان در لیسهء فرانسوی لواندا پایتخت انگولا ملاقات نمود.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/angola/evenements/article/angola-deplacement-de-jean-yves-le-drian-01-03-18

تاریخ نشر 05/03/2018

قسمت بالایی صفحه