انگلستان – حمله درجوار مسجدی واقع در لندن (۱۸ جون ۲۰۱۷ / ۲۸ جوزا ۱۳۹۶)

فرانسه حملهء شب یکشنبه ۱۸ جون (۲۸ جوزا ) را که در نزدیک مسجد فینسبوری پارک واقع در شهر لندن بوقوع پیوست، با شدت و حدت محکوم می کند.

PNG

ما مراتب تسلیت و غمشریکی مان را به خانوادهء قربانی ابراز داشته و همچنان به مجروحین این واقعه استدعای شفای عاجل می نماییم.

فرانسه ازهمبستگی خویش باشندگان شهر لندن و مقامات بریتانیوی را در این آزمون جدید اطمینان می دهد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/evenements/article/royaume-uni-attaque-a-proximite-d-une-mosquee-a-londres-18-06-17

تاریخ نشر 20/06/2017

قسمت بالایی صفحه