انگلستان – حملهء دهشت افگنی در مانچستر

با تأثرعمیق از حملهء دهشت افگنانه ای که در تالار کنسرت شهر مانچستر انگلستان در شب دوشنبه ۲۲ می (اول جوزا) بوقوع پیوست، اطلاع حاصل نمودم.

JPEG

من این عمل شنیع ای که متحد بریتانیوی ما را هدف قرار داد، شدیداً محکوم می نمایم. کشور فرانسه مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده های قربانیان واقعه ابراز داشته، و به باشندگان شهر مانچستر و مقامات انگلیس در چنین آزمون دشواری از همبستگی خویش اطمینان می دهد.

سفارت کبرای ما مقیم انگلستان در تماس و ارتباط با مقامات محلی، تمام تدابیر لازمه و ممکنه را جهت بررسی تابعیت و هویت قربانیان اتخاذ نموده است. من، بدیهاً خودرا هر لحظه از تحول اوضاع واقف نگه می دارم.

JPEG

کشور و مردم فرانسه در مقابل هراس افگنی متحد و یکپارچه اند. بذل تلاش ها در راستای همکاری بین المللی جهت سرکوب و شکست این پدیده شوم، باید در سرزمین های مان و در خارج از کشور پیگیری گردد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/evenements/article/royaume-uni-attaque-terroriste-a-manchester

تاریخ نشر 23/05/2017

قسمت بالایی صفحه