انکشاف دهات : فعالیت موسسهء "ژِیرِس" در ولایات بامیان و وردک [fr]

موسسهء فرانسوی "ژِیرِس" در ولایات بامیان و وردک یکی از ساختارهای عمده فعال در برنامهء سطوح مرتفع مرکزی انکشاف دهات محسوب می گردد. فعالیت های این موسسه، بر محور کارزارهای ارتقایی در عرصهء فنآوری های با مصرف اندک انرژی چرخیده و بر اساس یک زاویهء کاری ادغامی، متکی به تجارب و کارشناسی یک کُنسُرسیوم متشکل از سه انجمن فرانسوی، یعنی "ژِیرِس"، "مدیرا" و "همبستگی های بین الملل"، قایم است.

موسسهء "ژِیرِس" در ولایات مذکور راه حل های مبنی به نیروی حرارتی کم مصرف را جهت کاهش سوخت چوب و فضلات خشک شده حیوانات برای پُخت خوراک و تسخین، توسعه داده است. بدین ترتیب، موسسه نامبرده در کاهش مصرف نیروی حرارتی در اماکن رهایشی سهم گرفته و در این مسیر با سیاست ملی محیط زیست همسویی دارد.

JPEG

راه حل های بسط یافته از سوی تیم تحقیقاتی و توسعوی، به تردستی ومهارت های سُنتی احترام گذاشته و از مواد موجود در بازارهای محل استفاده می کند. پیشه وران مواد تکثیر شده را به آسانی آماده می کنند و علاوتاً، پیشه وران فن و امور تجارت را آموخته و در این زمینه حمایه می شوند.

JPEG

از جانبی دیگر، موسسهء "ژِیرِس" کارزارهای ارتقایی را جهت ایجاد سهولت برای فروش و تجارت تولیدات، تنظیم می نماید. در جریان این رویدادها، مشتریان ممکنه مستقیماً با پیشه وران به تماس شده، تولیدات و اجناس را دریافته، کارآمداش را فهمیده و احتمالاً فرمایشات خویش را به پیشه وران ارائه می کنند. از شروع سال جاری ۲۰۱۶، ۱۱ کارزار ارتقایی انسجام داده شد. ۲۲۰۰ خانواراز برنامهء آگاهی دهی مستفید شده و ۶۴۵ بسته فرمایشی به پیشه وران عرضه گردید.

JPEG

در ماه می ۲۰۱۶، یک کارزار ارتقایی، بیش از ۲۰۰ تن را در ولسوالی کهمرد واقع در شمال ولایت بامیان دورهم جمع کرد. پیشه وران و صنعتگران با استفاده از این موقع، برنده های آفتابی، داش های آفتابی، لوازم پیشرفته تر پُخت پزغذا و تنورها را به معرض نمایش قرار داده و معرفی نمودند. مقامات و جوامع محل در دوره های مختلف برنامهء آگاهی دهی اشتراک ورزیدند. این امر حاوی دو هدف است : اطلاع رسانی دربارهء فواید فنآوری های با مصرف کم انرژی و زمینهء ایجاد روابط میان صنعتگران و مشتریان ممکنه. در ختم کارزار، ۱۱۲ تن (یا %۵۶ اشخاص حاضر) اقلاً برای خرید یک جنس فرمایش دادند.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در مورد فعالیت های موسسهء "ژِیرِس" در افغانستان، در اینجا کلیک نمایید :

http://www.geres.eu/fr/nos-actions/...
JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه