انکشاف – اشتراک ژان – ماری لوگوِن در مجامع بانک جهانی و بنیاد بین المللی پول (واشنگتُن، ۲۰ – ۲۲ اپریل ۲۰۱۷ / ۳۱ حمل – ۲ ثور ۱۳۹۶)

از تاریخ ۲۰ تا ۲۲ اپریل ۲۰۱۷ (از ۳۱ حمل تا ۲ ثور ۱۳۹۶)، آقای ژان – ماری لوگوِن، منشی دولت در امور انکشاف و جوامع فرانسوی زبان در "مجامع بهاری" بانک جهانی و بنیاد بین المللی پول منعقده واشنگتُن اشتراک ورزید.

JPEG

موصوف بتاریخ ۲۱ اپریل (اول ثور) در نشست کُمیتهء انکشاف که به معضل نابرابری ها اختصاص یافته بود، شرکت نمود.

آقای ژان – ماری لوگوِن معهء میشل سَپَن، با آقای جیم کیم، رئیس بانک جهانی، خانم کریستالینا جورجیئوا، رئیسه عمومی و تعدادی از معاونین مسئول افریقای بخش صحرا سفلا، افریقای شمالی، شرق میانه و امور انکشاف بشری ملاقات و بحث نمود. نامبرده بر امر مهم اعطأی حق اولویت از سوی بانک مذکور به آسیب پذیر و فقیرترین کشورها و یا درگیر جنگ و منازعات تأکید ورزید.

آقای لوگوِن در دو جلسه بسطح عالی درمورد بحران های مسائل بشردوستانه، خطر قحطی و گرسنگی و درمورد پیشگیری از درگیری ها بذریعهء انکشاف نیز اشتراک نمود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/actualites-2017-sur-le-theme-du-developpement/article/developpement-participation-de-jean-marie-le-guen-aux-assemblees-de-la-banque

تاریخ نشر 23/04/2017

قسمت بالایی صفحه