انکشاف – اشتراک آقای ژان- بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر امور خارجه فرانسه در جلسهء شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی - (پاریس، ۲۳ جنوری ۲۰۲۰ / ۳ دلو ۱۳۹۸)

بروز پنجشنبه ۲۳ جنوری ۲۰۲۰ میلادی (۳ دلو ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای ژان– بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در اجلاس یک مقطع سرتاسری شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی – (سی.ان.دی.اس.آی.) که کانون برازنده و ممتاز مشاورت و تفاهم با فعالان غیر دولتی درمورد سمت و سوها، انسجام و ابزار راهکار فرانسوی درقبال انکشاف محسوب می گردد، اشتراک ورزید.

JPEG

یک ارزیابی مرحله ای درمورد مسودهء قانون طرح و برنامه ریزی در راستای انکشاف و مبارزه علیه نا برابری های که تعبیه و تدوین آن شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی – (سی.ان.دی.اس.آی.) را بسیج ساخته است و به اجلاس نخستین دورهء سه ماهه شورای وزرأ سپرده خواهد شد، صورت پذیرفت.

شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی – (سی.ان.دی.اس.آی.) امور رهبری جمهوری فرانسه را در رأس گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" مطمح مداقه و جمع بندی قرار داد، و دربارهء ترتیبات و آمادگی ها برای نشست عالی افریقا – فرانسه تحت عنوان "شهر پایدار و بدعت" که از تاریخ ۴ الی ۶ جون ۲۰۲۰ میلادی (از تاریخ ۱۵ تا ۱۷ جوزا ۱۳۹۹ هجری شمسی) در شهر بوردو برگزار می گردد، بحث و تبادل نظر نمود.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/pilotage-de-la-politique-de-developpement/le-conseil-national-pour-le-developpement-et-la-solidarite-internationale-cndsi/actualites-du-cndsi/article/developpement-participation-de-jean-baptiste-lemoyne-au-conseil-national-du

تاریخ نشر 02/02/2020

قسمت بالایی صفحه