انکشاف – ارائهء یک سند مشارکت با جامعهء مدنی از سوی ژان – مارک ایرو (پاریس، ۱۷ مارچ ۲۰۱۷ / ۲۷ حوت ۱۳۹۵)

بمناسبت نشر نخستین سند مسیردهی مربوط به پیمان شراکت میان وزارت امور خارجه و جامعهء مدنی، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، شرکای جامعهء مدنی فعال درعرصه های انکشاف و همبستگی بین المللی را بتاریخ ۱۷ مارچ (۲۷ حوت) گردهم آورد.

JPEG

آقای ژان – مارک لو گوِن، منشی دولت مسئول امور انکشاف و جوامع فرانسوی زبان نیز در این ملاقات و گفتگو اشتراک ورزید.

سند مذکور که به اثر تقاضای کُمیته بین الوزارتی برای همکاری بین المللی و انکشاف و در پیوند با سازمان های ذیدخل و متفق الحاضر در بطن شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی اهتمام و تدوین یافته است، حدود و ثغور، اهداف و ابزار این مشارکت و خطوط راه برای ژرف ساختن آن را تعیین و تعریف می نماید.

JPEG

سازمان های جامعهء مدنی، فعالان اصلی سیاست انکشاف و همبستگی بین المللی ما استند. این معاهدهء شراکت قبلاً از سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) بدینسو، با افزایش چشمگیر امداد عامه به بخش امور انکشافی که از ورای سازمان های جامعهء مدنی انجام پذیرفته، بخود جامه عمل پوشانیده است.

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/actualites-2017-sur-le-theme-du-developpement/article/developpement-presentation-par-jean-marc-ayrault-d-un-document-de-partenariat

تاریخ نشر 19/03/2017

قسمت بالایی صفحه