انستیتیوت فرانسه در افغانستان –"ایفا" - تدویر نمایشگاه عکس های مرحوم شاه مری، عکاس - (کابل، ۲۳ جون ۲۰۱۹ / ۲ سرطان ۱۳۹۸)

بمنظور ادأی حرمت و گرامیداشت از خاطرات شاه مری، عکاس آژانس خبررسانی فرانسه – (ای.اف.پی.) درکابل که بتاریخ ۳۰ اپریل ۲۰۱۸ میلادی (۱۰ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی) با جمع ۸ تن از خبرنگاران دیگر افغان در اثر وقوع حملهء انتحاری جانباخت، یک نمایشگاهی مختص به عکس های مرحومی با همکاری آژانس خبررسانی فرانسه در انستیتیوت فرانسه در افغانستان – "ایفا" برگزار گردید.

JPEG

عکس های که به نمایش گذاشته شده است، بیانگر واقعیت ها تلخ و شیرین زندگی، و مناظر زیبا و بی نظیر افغانستان است.

JPEG

بدین مناسبت، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان نمایشگاه مذکور را عصر روز یکشنبه ۲۳ جون ۲۰۱۹ میلادی مطابق به ۲ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی در تالار این انستیتیوت فرهنگی و تعلیمی افتتاح نمود.

JPEG

موصوف ضمن سخنرانی خویش از جد و جهد خستگی ناپذیر خبرنگاران مصمم و جسور افغان در راستای ایفای وظایف خطیر مطبوعاتی شان علی الرغم وجود تهدیدات و خطرات عدیده، تمجید و ستایش نمود، و با ارجگزاری به آثار و خاطرات خبرنگاران مقتول، بذل کار و زحمات فراوان و علی الدوام شان را تذکار داد و ستود. مشارالیه بالاخره بر اصل آزادی بیان، عقیده ... و رسانه ها در یک جامعهء مردم سالار نیز مجدداً تأکید ورزید.

Exposition photos : L’Ambassade de France en Afghanistan, l’Agence France Presse (AFP) et l’Institut français d’Afghanistan ont organisé le 23 juin 2019, une exposition consacrée aux photos de M. Shah Marai, chef photographe de l’AFP à Kaboul.

Together with @AFP,we just paid tribute to Shah Marai,head of photography of AFP #Kabul killed on 30 April 2018 with 8 other journalists. An exhibition of his photos showing the reality of beautiful #Afghanistan was opened on Sunday at the French Institute @ifafghanistan.

تاریخ نشر 25/06/2019

قسمت بالایی صفحه