اندونیزیا – سفر ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه (۲۷ – ۲۸ فبروری ۲۰۱۷ / ۹ – ۱۰ حوت ۱۳۹۵)

بتاریخ ۲۷ و ۲۸ فبروری ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۹ و ۱۰ حوت ۱۳۹۵ هجری شمسی، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه در چهارچوب آمادگیری ها و دورنمای سفر قریب الوقوع رئیس جمهور، به کشور اندونیزیا عزیمت نمود.

JPEG

آقای ژان – مارک ایرو از جانب آقای جوکو ویدودو، رئیس جمهور کشور اندونیزیا بحضور پذیرفته شد، و در چوکات گفتگوی سیاسی بسطح عالی ای که در پیمان شراکت راهبردی منعقده سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ هجری شمسی) میان کشورهای مان پیش بینی شده است، با همتای اندونیزیایی اش، آقای رِتنو مارسودی ملاقات و تبادل نظر نمود.

JPEG

وزیر امور خارجه فرانسه با آقای اینیاسیوس جونان، وزیر انرژی و معادن نیز ملاقاتی انجام داد و همراه با نامبرده کلوب فرانسوی برای انرژی های تجدید پذیر در کشور اندونِزیا را گشود. چندین توافقنامه دوجانبه بخصوص درعرصه های آموزش دیپلومات ها، همکاری علمی و تِکنالوژی میان موسسات فضأیی فرانسوی و اندونیزیایی و انرژی های قابل تجدید به امضأ رسید.

JPEG

وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه در انستیتیوت فرانسوی جاکارتا در کنفرانسی که با سهمگیری مخزن اندیشهء "جامعه سیاست خارجی اندونیزیا"، تحت عنوان "درمورد شراکت فرانسه و اتحادیهء اروپا با آسیای جنوب شرق" تنظیم گردیده بود، نُطقی ایراد نمود.

آقای ژان – مارک ایرو طی این سفر از دارالایتام انجمن فرانسه – اندونیزیا بنام "برای اطفال کوچه" بازدید بعمل آورد و نمایشگاهی را که به فعالیت های آقای ژاک فِرییهِ مهندس فرانسوی وقف گردیده است، هم افتتاح نمود.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/indonesie/evenements/article/indonesie-deplacement-de-jean-marc-ayrault-27-28-02-17

تاریخ نشر 28/02/2017

قسمت بالایی صفحه