انجام ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با رئیس دارالانشأی شورای عالی صلح افغانستان و نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقوی برای اجماع صلح (کابل، ۱۹ فبروری ۲۰۱۹ / ۳۰ دلو ۱۳۹۷)

ظهر روز سه شنبه ۱۹ فبروری ۲۰۱۹ میلادی مطابق به ۳۰ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از آقای محمد عمر داوودزی، رئیس دارالانشأی شورای عالی صلح افغانستان و نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقوی برای اجماع صلح، در مقر سفارت فرانسه واقع کابل، استقبال و پذیرایی نمود.

JPEG

در این ملاقات و گفتگوی دوجانبه، پیشرفت های اخیر در روند صلح، موقف و مسئولیت کشورهای همسایه در قبال تأمین صلح در افغانستان و روال برگزاری قریب الوقوع لویه جرگه مشورتی صلح، مطمح بحث و تبادل نظرات مفصل قرار گرفت.

آقای مارتینون، سفیر فرانسه در افغانستان ضمن این مشافهه دوستانه، بر تجدید تعهدات همکاری های کشور متبوع اش با افغانستان تأکید ورزید، و مهمان اش را از حمایت از پیشبرد روند صلح به رهبری و مالکیت افغان ها، و چگونگی و نحوهء مذاکرات بین الافغانی در این راستا اطمینان داد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه