انتقال و بخاکسپاری تابوت خانم سیمون ویی در زیارتگاه ملی جمهوری فرانسه در شهر پاریس – یکشنبه، اول جولای ۲۰۱۸ میلادی / ۱۰ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

تابوت خانم سیمون ویی، حقوقدان برجسته، سیاستمدار با درأیت و وطندوست، مبارز دلیر و متین در راستای استحکام نظام مردم سالار، احقاق حقوق بشر و حقوق زنان که بتاریخ ۳۰ جون ۲۰۱۷ میلادی (۹ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی) در شهر پاریس چشم از جهان فروبست، طی مراسم رسمی و شأنداری، بروز یکشنبه اول جولای سال جاری میلادی (۱۰ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی) به زیارتگاه ملی جمهوری فرانسه واقع پاریس منتقل گردیده، و در این زیارتگاه تاریخی ملت فرانسه بخاک سپرده می شود. بدین ترتیب، مردم فرانسه در روز مذکور به یکی دیگری از فرزندان خدمتگزاراش ادأی احترام خواهند نمود.

JPEG خانم سیمون ویی

JPEG زیارتگاه ملی جمهوری فرانسه در قلب شهر پاریس : "وطن خاطرات انسان های سترگ را زنده نگه داشته، و به ایشان ارج می گذارد."

گزارش تلویزیون فرهنگی آرتی درمورد این خانم بزرگ فرانسه را تحت عنوان "زندگی من" تماشا نمایید، لطفاً جهت دریافت این گزارش، در اینجا کلیک کنید : https://www.arte.tv/fr/videos/036312-000-A/ma-vie-simone-veil/

تاریخ نشر 27/06/2018

قسمت بالایی صفحه