انتقال صلاحیت رسیدگی به رونوشت ها یا صورت مرقوم قضایای مربوط به امور قونسلی سفارت فرانسه مقیم افغانستان به اداره مرکزی ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی جمهوری فرانسه – (سر از تاریخ اول جنوری ۲۰۱۹ م. مطابق به ۱۱ جدی ۱۳۹۷ ه.ش.) [fr]

JPEG

سر از روز سه شنبه اول جنوری سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۱ جدی سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، صلاحیت بررسی و رسیدگی به رونوشت ها یا پرونده های ثبت و درج قضایا و معاملات مربوط به شعبهء امور قونسلی سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان به عهدهء اداره مرکزی ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – "اس.سی.او.سی." واگذار می گردد. معهذأ، متقاضیان گرامی از همین اکنون می توانند درخواستی های مرتبط به رونوشت یا پرونده ثبت و درج قضیه یا معامله شان را فقط بذریعهء مراوده مکاتیب انجام داده و مستقیماً به نشانی ذیل بفرستند :

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Service central d’état civil
Bureau rédaction 1
11, rue de la Maison blanche
44941 NANTES cedex 9
France

br1.scec@diplomatie.gouv.fr (*)

خاطر نشان باید ساخت که بخش امور قونسلی سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان درعرصه های اقامه کتبی و مرقوم قضایا و معاملات، تقاضاهای در ارتباط با تصدیق قابلیت حق ازدواج – "سی.سی.ای.ام."، درخواستی های تغییر اسم یا تخلص صلاحیتدار باقی می ماند.

یادآوری : از متقاضیان گرامی خواهشمندیم تا ضمیمهء عرایض شان حتی الامکان یک نشانی یا آدرس برقی (ایمیل) را نیز نگاشته و عنوانی مرسل الیه ارسال بدارند. از توجه تان در زمینه مشکور و سپاسگزاریم.

(*) : "وزارت اروپـا و امـور خارجــه جمـهوری فرانســـــه
اداره مرکزی ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی
دفتر تحریر نمبر ۱
۱۱، سرک قصر سفید، ۴۴۹۴۱ شهر نانت – سِدِکس ۹، فرانســـــه"

ایمیل : br1.scec@diplomatie.gouv.fr

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه