انتخاب سه رنگ بیرق ملی جمهوری فرانسه : آبی، سفید و سرخ – (۲۴ اکتوبر ۱۷۹۰ / ۲ عقرب ۱۱۶۹) [fr]

بتاریخ ۲۴ اکتوبر سال ۱۷۹۰ میلادی مطابق به ۲ عقرب سال ۱۱۶۹ هجری شمسی، پانزده ماه بعد از تسخیر زندان مخوف باستیل از سوی انقلابیون، شورای مردم فرانسه جهت تجلی و تمثیل هویت ملی این سرزمین، بیرقی مرکب از سه رنگ را انتخاب کرد : رنگ های آبی، سفید و سرخ. از آن زمان تا امروز، الوان مذکور در بیرق ملی فرانسه کاملاً حفظ و مراعات شده است.

JPEG
JPEG

رنگ های آبی و سرخ بیرق ملی فرانسه، از رنگ های شهر پاریس گرفته شده است، و رنگ سفید این بیرق مربوط به سلطنت می شود.

JPEG

https://twitter.com/hashtag/DrapeauFran%C3%A7ais?src=hash https://twitter.com/hashtag/BleuBlancRouge?src=hash

تاریخ نشر 24/10/2018

قسمت بالایی صفحه