انتخابات پارلمانی – دور دوم – رأی فرانسوییان مقیم خارج (۱۸ جون ۲۰۱۷ / ۲۸ جوزا ۱۳۹۶)

فرانسوییان مقیم در خارج از کشور، بروزهای شنبه و یکشنبه گذشته جهت انتخاب ۱۱ تن از وکیلانی که از ایشان در شورای ملی فرانسه نمایندگی می کنند، رأی دادند.

PNG

نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی، بعد اعلان آن از سوی کُمیسیون انتخاباتی که در این روز جلسه ای دایر می کند، در سایت "فرانس دیپلوماسی" منتشر خواهد گردید.

جهت دریافت معلومات در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/elections-legislatives-second-tour-vote-des-francais-de-l-etranger-18-06-17

تاریخ نشر 20/06/2017

قسمت بالایی صفحه