انتخابات پارلمانی در پاکستان (۲۵ جولای ۲۰۱۸ / ۳ اسد ۱۳۹۷)

فرانسه با وجود اعتراضات و سر و صدای افراطیون و حوادثی که طی روند انتخاباتی رُخ داد، از بسیج مردم پاکستان که برای اعمال حقوق انتخاباتی شان پای صندوق های رأی گیری رفتند، استقبال و ستایش می کند. یادآور باید گردید که گزارش قاطع مأموریت دیدبان انتخاباتی اتحادیهء اروپا جزئیات واقعات بوقوع پیوسته را تهیه و ارائه خواهد کرد.

ما خشونت های که روند انتخاباتی را خدشه دار و متأثر ساخت، بخصوص انجام سوءقصدها در مستونگ و کویته، شدیداً محکوم می نماییم، و با این پیام رسمی مراتب تسلیت و همدردی مان را به خانواده های قربانیان اظهار می داریم.

فرانسه به رهبران آینده این کشور تبریکات و تهنیات خویش را عرض داشته، و معهذأ آماده آغاز روابط سازنده و مثبت با تیم حکومتی منتخب از سوی پارلمان است.

این انتخابات برای نخستین بار در تاریخ پاکستان، دومین گذار متوالی قدرت را میان دو حکومتی که بگونهء مردم سالار برگزیده شده اند، رقم زد. انتخابات مذکور مرحله جدیدی در راستای تحکیم مردم سالاری پاکستان محسوب می گردد. فرانسه جهت پیگیری این روند و همچنان پشتیبانی از انکشاف اقتصادی و اجتماعی پاکستان، درکنار این کشور می ایستد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/pakistan/evenements/article/elections-legislatives-au-pakistan-25-07-18

تاریخ نشر 07/08/2018

قسمت بالایی صفحه