انتخابات سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی): ثبت نام در لیست انتخاباتی

یک مرجع مستمر عرضهء خدمات "انتخاباتی"، جهت درج ثبت نام تان در لیست انتخاباتی قونسلی سال ۲۰۱۷ میلادی (مطابق به سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) در افغانستان، بروز شنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۰ جدی ۱۳۹۵) از ساعت ۱۰ صبح الی ساعت ۱۲ ظهر و از ساعت ۲ بعد از ظهر الی ساعت ۶ شام، در سفارت فرانسه ایجاد خواهد گردید.

برای اجرای این امر، لطفاً حامل اسناد ذیل باشید :
- تکمیل ورقهء معلومات و شناسایی،
- کاپی پاسپورت (بخصوص ورقهء مربوط به شهرت) و کارت هویت ملی شما،
- کاپی ویزهء افغانستان،
- عکس رنگه چهره به اندازهء ۵ سانتی متر در ۵ سانتی متر،
- قرارداد کار تان،
- کاپی کامل پروندهء تولدی تان (با محک تاریخ اعتبار حداقل سه ماه اخیر)

شما، نظر به دلایل امنیتی باید حداقل ۴۸ ساعت قبل از معیاد با تماس به نشانی برقی ذیل، وعدهء ملاقات اخذ نمایید : elections.kaboul-amba@diplomatie.gouv.fr

PNG

چگونه شهروندی که در خارج از فرانسه اقامت گزیده است، رأی می دهد ؟ "۱۳" انتخابات سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) :

وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، جهت جواب دهی به سوالاتی که معمولاً از خود درمورد ثبت نام در لیست انتخاباتی قونسلی و شیوهء استفاده از حق رأی دهی در خارج از کشور می پرسید، یک مقطع زمانی مختص به سوالات- جوابات را بتاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۶ (۲۳ قوس ۱۳۹۵)، از ساعت ۸ تا ساعت ۹ شب (به وقت محل) تحت عنوان "چگونه شهروندی که در خارج از فرانسه اقامت گزیده است، رأی می دهد ؟"، دایر کرد.

از همین آلان تمام پرسش های تان را در این فیسبوک مطرح سازید :

https://www.facebook.com/events/152...

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه