امنیت مجازی : فراخوان مورخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۲۱ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی) پاریس برای تأمین اعتماد وامنیت در فضای مجازی [fr]

بروز دوشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۲۱ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی)، آقای امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه بمناسبت تدویر جلسهء مجتمع حکومتداری انتِرنِت (اف.جی.آی.) در سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد – "یونِسکو"، فراخوان پاریس را برای تأمین اعتماد و امنیت در فضای مجازی آغاز نمود. این اعلامیهء بسطح عالی در راستای تدوین و تعبیهء اصول مشترک تأمین امنیت فضای مجازی از قبل حمایت تعداد کثیری دول و همچنان شرکت های خصوصی و سازمان های جامعه مدنی را کسب کرده بود.

JPEG

یک فراخوان برای عملکرد همگانی در برابر تهدیدات جدید

فضای مجازی که بیش از پیش در قلب زندگانی مان جا می گیرد، یک محلی فُرصت های مناسب و اما نیز یک کانونی تهدیدات جدید است. رُشد جرایم مجازی و فعالیت های مضر و مخرب می تواند در عین زمان داده های خصوصی مان و بعضی زیربنأهای حیاتی را در خطر اندازد.

دول جهت تأمین حرمت به حقوق افراد و حفاظت آن در خطوط برقی، آنطوریکه در دنیای واقعی انجام می دهد، باید جمعی و در هماهنگی باهم اقدام به عمل ورزیده، و اما نیز با شرکای سکتور خصوصی، جهان تحقیقات و یا هم با جامعه مدنی شریک شود.

معهذأ، حامیان فراخوان پاریس در قبال مسائل ذیل یکجا تعهد به بذل مساعی می سپارند :

۱)- تشدید پیشگیری و انعطاف پذیری در برابر فعالیت های مضر و مخرب در خطوط برقی ؛

۲)- محافظت از دسترسی و تمامیت انتِرنِت ؛

۳)- همکاری جهت هشدار دهی و جلوگیری از تداخلات در روندهای انتخاباتی ؛

۴)- فعالیت های همگانی علیه تجاوزات بر مالکیت روشنفکری از راه مجازی ؛

۵)- جلوگیری از پخش و ترویج برنامه ها و تخنیک های مجازی مضر و مخرب ؛

۶)- افزایش امنیت تولیدات و خدمات دیجیتالی و همچنان "حفظ الصحه مجازی" همگان ؛

۷)- اخذ تدابیر لازمه علیه اوباشگری مجازی و فعالیت های تهاجمی فعالان غیر دولتی ؛

۸)- فعالیت های همگانی برای تقویت معیارهای بین المللی بجا و معقول.

هفتهء دیجیتالی پاریس، فُرصتی مناسب برای اجماع شرکای چندگانه

هفتهء دیجیتالی پاریس از سه رویداد عمده وابسته با دیجیتال تشکیل گردید، و به دنبال مراسم گرامیداشت از صدومین سالروز متارکهء جنگ جهانی اول بسر رسید :

- بخش "فنآوری های جدید" مجتمع پاریس درمورد صلح، از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (از ۲۰ تا ۲۲ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی) در تالار بزرگ دو لا ویلِت ؛

- نشست عالی "دیِ گوتِک/گوتِک سُمیت"، مختص به تغییر و تحول دیجیتالی دول و نظام های مردم سالار، بتاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۲۱ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی) در هوتل شهر پاریس ؛

- مجتمع درمورد حکومتداری انتِرنِت مختص به انتِرنِت اعتماد از تاریخ ۱۲ الی ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (از ۲۱ تا ۲۳ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی) در سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد - "یونِسکو".

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه تعاملات و اهداف فراخوان پاریس را در تالار بزرگ دو لا ویلِت درچوکات مجتمع پاریس درمورد صلح، معرفی و تشریح نمود.

خاطر نشان باید ساخت که آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه این مأمول را درچوکات اجلاس سیزدهمین مجتمع درمورد حکومتداری انتِرنِت، درحضورداشت حامیان کثیری این ابتکار چندجانبه، راه اندازی و آغاز نمود.

تاریخ نشر 26/11/2018

قسمت بالایی صفحه