امداد به قربانیان (۱۳ جولای ۲۰۱۷ / ۲۲ سرطان ۱۳۹۶)

بروز چهارشنبه ۱۲ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۲۱ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی)، کُمیته بین الوزارتی امداد به قربانیان از جانب آقای ادوارد فیلیپ، صدراعظم، خانم نیکول بِلووبهِ، وزیر عدلیه جمهوری فرانسه و خانم اِلیزابت پلسِز گشایش یافت و آغاز به کار کرد.

JPEG

خانم اِلیزابت پِلسز بزودی در شورای وزرأ رسماً بحیث مسئول بین الوزارتی در امور امداد به قربانیان نزد خانم نیکول بِلووبهِ، وزیر عدلیه جمهوری فرانسه تعیین خواهد شد.

جهت معلومات مزید :
http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/aide-aux-victimes-30701.html

تاریخ نشر 02/08/2017

قسمت بالایی صفحه