امداد به خانوادهء مرحوم محمد اختر و حمایت از ایشان

امداد به همسر بیوه و اولادهای نوجوان مرحوم محمد اختر، کارمند آژانس خبرگزاری فرانسه (ای.اف.پی.) بحیث راننده که در اثر وقوع یک سوءقصد مرگبار و خونینی بتاریخ ۲۲ جولای (۳۱ سرطان) گذشته در نزدیکی میدان هوایی کابل، جانباخت.

JPEG

آقای محمد اختر ۳۱ ساله، در اثر وقوع یک سوءقصد مرگباری بروز یکشنبه ۲۲ جولای ۲۰۱۸ میلادی (۳۱ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی) در کابل که منجر به کشته شدن ۲۲ تن دیگر نیز گردید، درگذشت.

مرحوم محمد اختر که از یازده سال بدینسو در آژانس خبرگزاری فرانسه (ای.اف.پی.) مصروف کار بود، حینیکه دور وظیفوی خویش را در دفتر آژانس آغاز می کرد، در اثر انجام یک حمله قبیح و مرگباری در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کابل، جان شیرین اش را از دست داد.

وفات مرحومی هنگامی رُخ می دهد که کمتر از سه ماه قبل از امروز، آقای شاه مری آمر بخش عکاسی آژانس در افغانستان، نیز طی یک حملهء انتحاری به قتل می رسد.

محمد اختر یکی از اقارب نزدیک شاه مری بود، و بعد از درگذشت اش، در دارالفانی از خود یک همسر و چهار طفل به میراث می گذارد که آخرین بازمانده کوچک اش یک نوزاد چند ماهه است. مرحومی یگانه نان آور خانواده اش بود.

JPEG

مرحوم محمد اختر در دفتر آژانس خبرگزاری فرانسه (ای.اف.پی.) مورد احترام و ستایش همگان بود، و با وداع با این دنیا خاطرات یک رانندهء مسلکی، مسئولیت پذیر و دائماً آماده به خدمت، و یک مرد آرام، حلیم و با چهرهء بشاش را از خود بجا می گذارد.

این ابتکار متوجه تمامی اشخاصی است که در داخل آژانس خبرگزاری فرانسه (ای.اف.پی.) و یا در خارج از این آژانس، خواهان اعطأی کمکی به خانواده اش اند. ذریعهء پیام هذأ به کمک کنندگان اطمینان خاطر داده می شود که همه امداد و مبالغ ارسالی شان عنوانی همسر بیوه و اولادهای مرحومی، به این مستحقین مکملاً سپرده شده، پرداخت خواهد گردید.

لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://gogetfunding.com/support-for-widow-and-children-of-afp-driver-killed-by-kabul-bomb/

تاریخ نشر 30/07/2018

قسمت بالایی صفحه