امارات متحده عربی – عزیمت آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (۲۷ – ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۹ / ۵ – ۶ عقرب ۱۳۹۸)

بتاریخ یکشنبه ۲۷ و دوشنبه ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی (۵ و ۶ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه عازم امارات متحده عربی گردید.

JPEG

موصوف با شیخ محمد بن زید النهیان، ولیعهد ابوظبی و معاون سرقوماندان علی نیروهای مسلح و همچنان با شیخ عبدالله بن زید النهیان، همتای اماراتی خویش ملاقات نمود، و با مخاطبین مسائلی مربوط به رابطء دوجانبه بین مملکتین و پرونده های عمده منطقوی را مطمح بحث و ارزیابی قرار داد، و این درحالیست که جمهوری فرانسه و امارات متحده عربی هدف مشترک مبنی بر کاهش تنش ها را به شراکت دارند.

وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه درحضورداشت آقای حسین بن ابراهیم الحمادی، وزیر معارف و جامعهء تعلیمی فرانسوی، در مراسم افتتاحیه مکتب ابتدائیه لیسهء لویی ماسینیون ابوظبی که یکی از شش نهاد شبکهء تدریس فرانسوی در امارات عربی محسوب می گردد، اشتراک ورزید.

JPEG

مشارالیه درکنار نورا الکعبی، وزیر فرهنگ و توسعهء علوم امارات متحده عربی، یک نمایشگاه موقت جدیدی را تحت عنوان "۰۰۰ ۱۰ سال تجمل" متشکل از ۳۵۰ اثر استثنأیی که تاریخ مود و فیشن، جواهرات، هنر و دیزائین را رقم زده است، در موزیم لوور ابوظبی افتتاح نمود.

بالاخره، آقای لودریان، وزیر امور خارجه کشور جهت اعطأی جایزه بزرگ "رضاکاری بین المللی اقتصادی" – (وی.ای.او.)، به سوربون ابوظبی تشریف بُرد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/emirats-arabes-unis/evenements/article/emirats-arabes-unis-deplacement-de-jean-yves-le-drian-ministre-de-l-europe-et

تاریخ نشر 31/10/2019

قسمت بالایی صفحه