اقلیم – خروج ایالات متحده امریکا از توافقنامهء پاریس – ابلاغیهء ژان – ایوو لودریان (۲ جون ۲۰۱۷ / ۱۲ جوزا ۱۳۹۶)

فرانسه به تعقیب تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج ایالات متحده امریکا از توافقنامهء پاریس، در راستای پیشبرد نبرد علیه بی نظمی های اقلیمی مطابق به طرزالعمل و سمت و سوهای تعریف شده از جانب امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، کاملاً متعهد است.

من با همتای آلمانی ام به سفرأی مان در بعضی ممالک کلیدی دستور دادم تا توافقنامهء پاریس را تطبیق نموده، و تدابیر لازمه و ممکنه را جهت کسب اطمینان از مرعی الاجرا قرار گرفتن کامل این توافقنامه تاریخی روی دست گیرند .

من از تأیید مجدد علاقه مندی و وابستگی تعداد کثیری از شرکای ما به این توافقنامه اقلیمی احساس شعف و مسرت می نمایم. منبعد، جهش و تحرک ایجاد شده بصوب اقتصادی استوار بر استفاده اندک از گاز کاربُن دایکساید در ماه دسامبر ۲۰۱۵ میلادی (قوس/جدی ۱۳۹۴ هجری شمسی) در شهر پاریس برگشت ناپذیر بوده و باید بسط و گسترش یابد.

فرانسه از جانب خویش، به همه تعهدات اش پابند و وفادار بوده و در این عرصه بیشتر اهداف بلند پروازانه خواهد داشت. فرانسه بالای یک پلان عملکردها و ابتکارات عینی، بخصوص در قاره های اروپا و افریقا کار می کند.

من امر همبستگی را برای امداد رسانی به کشورهای بیشترین آسیب پذیر در قبال سپردن تعهد شان به انکشاف پایدار و در مقابله و موقف گیری با عواقب آفات و مصائب اقلیمی، تذکار می دهم.

ما دست گفتگو و تفاهم بسوی ایالات متحده امریکا دراز می کنیم و به نیروهای متحرک و اثرگذاری که خواستار تطبیق تعهدات توافقنامهء پاریس اند، ابتکاراتی را پیشنهاد خواهیم نمود. ما جهت ادامه مبارزه علیه بی نظمی اقلیم در سراسر کره زمین، از جمیع گروه های فعالان کلیدی زاده "کوپ ۲۱ / COP21" که دول، شهرها، شهروندان و شرکت های بازرگانی را گردهم آورده اند، پشتیبانی می نماییم.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2017-liees-au-dereglement-climatique/article/climat-retrait-des-etats-unis-de-l-accord-de-paris-declaration-de-jean-yves-le

تاریخ نشر 04/06/2017

قسمت بالایی صفحه