اقلیم – ایجاد شورای عالی اقلیم (کاخ اِلیزهِ، ۲۷ نوامبر ۲۰۱۸ / ۶ قوس ۱۳۹۷)

بروز سه شنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۶ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه شورای عالی اقلیم را ایجاد نموده انسجام بخشید. این شورای جدید که از جانب خانم کورین لوکِرهِ اقلیم شناس فرانسوی کانادایی الاصل رهبری گردیده و متشکل از دوازده دانشمند، اقتصاددان، انجینیر و متخصص است، مسئولیت ارائهء وضاحت مستقلانه را درمورد راهکار حکومت درعرصهء اقلیم بعهده دارد.

"شورای مذکور درمورد سیر قوس کاهش افرازات گازهای گلخانه ای که هر پنج سال بازنگری می شود، یک گزارشی را تهیه و تدوین می کند. این مرجع جدید تحقیقاتی ارزیابی می کند که آیا با درنظرداشت استقامت و پایداری اقتصادی و اجتماعی انتقال و همچنان تعاملات حاکمیت، سیر قوس مذکور در برابر تعهد فرانسه به توافقنامهء پاریس، تعهدات اروپایی فرانسه، تعهد به خنثی سازی گاز دیاکسید کاربُن در سال ۲۰۵۰ میلادی (۱۴۲۹ هجری شمسی) قناعت بخش و کافی است و یا خیر. به الگوی انتظام مورد توجه انگلستان با تشکیل "کُمیتهء تغییر اقلیم" – (سی.سی.سی.)، بسط معضلاتی در پیوند با مطابقت با تغییر اقلیم می تواند توسط یک کُمیته فرعی وابسته به "اچ.سی.ای.سی." مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

این شورای عالی در موارد آتی گزارش سالانه تهیه می کند :

- مراعات سیر قوس نزول افرازات گازهای گلخانه ای ؛

- تطبیق سالم و مناسب راهکارها و اقدامات جهت کاهش افرازات گازهای گلخانه ای و انکشاف چاه های گاز دیاکسید کاربُن (جنگلات، اراضی و اقیانوس ها) ؛

- استقامت و پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی عملکردهای فوق الذکر ؛

- تأثیرات عملکردهای فوق الذکر بالای میزان تجارت خارجی.

بدین مناسبت شورای عالی اقلیم، تعهدات و فعالیت ها را به تناسب تعهدات و فعالیت های کشورهای دیگر در مقایسه و دورنما قرار داده، و سالانه جهت بهبود عملکرد فرانسه، توصیه ها و پیشنهاداتی را ارائه و معرفی می کند.

خبرنامه مطبوعاتی ریاست جمهوری فرانسه

جهت دسترسی به اصل خبرنامه به لسان فرانسوی : http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-haut-conseil-du-climat/

تاریخ نشر 26/12/2018

قسمت بالایی صفحه