افغانستان ۱۹۷۹ میلادی / ۱۳۵۸ هجری شمسی

فیلم مستند تاریخی تحت عنوان "افغانستان ۱۹۷۹(۱۳۵۸) : نبردی که جهان را دگرگون ساخت."

JPEG

این گزارش مستند تصویری می کوشد تا با ارائه بعضی شواهد و اسناد تاریخی مصور و انجام مصاحبه های کلیدی با اشخاص ذیدخل بحران، اوضاع متلاطم و پرمخاطره سیاسی و اشغال نظامی افغانستان را که در اوآخر دهه هفتاد و طی دهه هشتاد میلادی (نیمه دوم دهه پنجاه و دهه شصت هجری شمسی) شدیداً زیرسایه سهمگین و خونبار زورآزمایی ابرقدرت های دوران جنگ سرد قرار گرفت، شرح و وضاحت دهد. مستند تصویری مذکور پیامدها و تأثیرات خطیر و سرنوشت ساز این نبرد وسیعاً خونین و مرگبار را نیز برای افغانستان و جهان امروز خاطر نشان می سازد.

لطفاً در اینجا کلیک کنید :
https://www.arte.tv/fr/videos/051143-000-A/afghanistan-1979

تاریخ نشر 31/08/2017

قسمت بالایی صفحه