افغانستان، منسوجات، هنر دوخت و دوز و راه ابریشم [fr]

"ظریف دیزایین" با حمایت انجمنی موسوم به "موار" و انستیتیوت فرانسه در افغانستان، کُلکسیون البسه زنانه و مردانه خویش را تحت عنوان "افغانستان، منسوجات، هنر دوخت و دوز و راه ابریشم" برای فصول بهار و تابستان سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی)، در شهر پاریس معرفی نموده و به نمایش می گذارد.

PNG

این نمایشگاه منسوجات خاص و البسه بهاری و تابستانی "ظریف دیزایین"، بتاریخ سه شنبه ۲۹ می سال ۲۰۱۸ میلادی (۸ جوزا سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، بساعت ۳۰ : ۶ شام، در "فضای سینکو" واقع ۱۲/۱۸ گذر شوَزُل مربوط ناحیهء دوم شهر پاریس – فرانسه، گشایش می یابد.

به انتظار تشریف آوری جمع کثیر علاقه مندان البسه ظریف و ... در روز موعود ! کامگار باشید.

JPEG

تاریخ نشر 29/05/2018

قسمت بالایی صفحه