افغانستان : ما برگشت به عقب را نخواهیم پذیرفت.

افغانستان – متن سخنرانی خانم ناتالی برودهورست، معاونهء نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد – شورای امنیت – نیویارک، ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی / ۱۳ سنبله ۱۳۹۹ هجری شمسی

JPEG

"محترم آقای رئیس،

از جناب شان ممنون و مشکورم. می خواهم در اینجا رشتهء سخنم را با اظهار سپاس و امتنان به سخنرانان، خانم ها دیبورا لایُنز، نماینده خاص منشی عمومی، عادله راز، نمایندهء دائمی افغانستان و همچنان آقای سعد محسنی آغاز نمایم.- تشریحات و توضیحات لازمه اخیرالذکر به مایان عطف توجه ای را که بایست به آزادی مطبوعات و تأمین امنیت خبرنگاران، بدیهاً در سرتاسر جهان و اما بخصوص در سرزمین افغانستان مبذول بداریم، یادآهانی نمود.

من درحالیکه مذاکرات بین الافغانی صلح محتملاً بزودی آغاز می گردد، می خواهم در اینجا تذکار دهم که روند صلح در صورت عدم تحفظ دستآوردهای مردم سالار درعرصهء حقوق بشر طی بیست سال گذشته، نمی تواند مستمراً به موفقیت انجامد. ما نمی توانیم تقهقر را بپذیریم. حقوق بشر، آزادی مطبوعات، اشتراک عملی نسوان در حیات سیاسی، مدنظرگرفتن نیازمندی های قربانیان جنگ، جمله شرایط لاینفک و اجتناب ناپذیر یک صلح پایدار محسوب می گردد. حکومت افغانستان با اتخاذ تدابیر در راستای اعتماد سازی و انتصاب یک تیم مذاکره کننده، بصوب استقرار صلح متعهد گردیده است.

این دیگر مربوط به طالبان می گردد تا به تعهداتی که در فحواء توافقنامه مورخ ۲۹ فبروری سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۰ حوت سال ۱۳۹۸ هجری شمسی)، علی الخصوص با قطع پیوندهای شان با سازمان های دهشت افگن بین المللی، خاصتاً با القاعده و دولت اسلامی موسوم به "داعش" سپرده اند، احترام گزارند. تقلیل خشونت باید یک اولویتی برای ایجاد شرایط مطلوب ومرغوب به آغاز مذاکرات بین الافغانی باشد. تداوم جنگ در افغانستان هنوزهم به بهای جان و حیات تعداد کثیر افراد ملکی، بخصوص جان و حیات زنان واطفال تمام می شود. مرض واگیر کُرونا – "کووید-۱۹" که به بسط و گسترش خویش ادامه می دهد، اوضاع و حالات امور بشردوستانه را شدیداً به وخامت می گرایاند. انجام حملات بر افراد و آحاد ملکی و زیربنأهای صحی قطعاً قابل قبول نیست. جهت تعمیل قطعنامهء شماره ۲۵۳۲ و آنهم با تطبیق آنی قطع خصومت ها و وقفه امور بشردوستانه، باید هرآنچه لازم به نظر آید در منصه عمل قرار گیرد. حرمتگزاری به حق بین المللی امور بشردوستانه یک وجیبه و مکلفیتی است که بدیهاً بر تمامی طرفین ذیدخل معضل تحمیل می گردد. محافظت از افراد و آحاد ملکی، زنان و اطفال، بشمول کارکنان امور بشردوستانه و طبی باید یک اولویت مطلق بشمار آید.

برعلاوه، انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان باید با عون، مدد و حمایت جامعه بین المللی ادامه یابد، و من در زمینه از پیشرفت عتاد و آمادگی ها در قبال تنظیم و تنسیق کنفرانس تمویل کنندگان که در اخیر سال جاری برگزار می گردد، مشعوف و محظوظ هستم. با این وجود، من می خواهم یادآور گردم که پشتیبانی اتحادیهء اروپا مشروط به ارجگزاری به اصول کَلیدی، بخصوص درعرصه های حکومتداری مردم سالار و احترام به حقوق بشر خواهد بود. انکشاف افغانستان محض با علاوه پیگیری امر مقابله علیه نائبه ای که مواد مخدر نامیده می شود، و با نظارت بر حمایت موازی از توسعهء اقتصادی و اجتماعی کشور پذیرفتنی و ممکن بوده و مستجاب خواهد گردید. آنچنانیکه ما همه می دانیم، استمرار قاچاق مواد مخدر عملاً گروه های دهشت افگن را تغذیه می کند، و زندگی هزاران تبعهء افغان را به خطر می اندازد. تعهدات سپرده شده باید در بخش های مبارزه علیه مواد مخدر همانند مبارزه علیه دهشت افگنی و ارجگزاری به حقوق بنیادین رعایت گردد. افغانستان بذریعهء منشورهای بین المللی ای که آزادانه وضع و تصویب شده است، علی الخصوص از ورای منشورهای منوط به احترام به حقوق بشر، ملحق و ملتصق باقی خواهد ماند.

الحاصل، محترم آقای رئیس می خواهم مجدداً بگویم که ما باید بیش از زمانی دیگری متحد و متفق باقی مانیم، جامعهء جهانی باید جهت همسویی و حمایت از خط السیر نهوض افغانستان بسوی صلح، ثبات، مردم سالاری و توسعهء اقتصادی و اجتماعی همبسته و متحد ماند. فرانسه قرار گرفتن خویشتن درکنار مردم افغانستان و پشتیبانی کامل از روند صلح را دنبال خواهد کرد. بالاخره، می خواهم در اینجا از نقش مبرم و عمده ملل متحد و مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان - "یوناما / مانوا" که ما در ماه جاری دورهء خدمت کاری اش را تجدید خواهیم نمود، و البته از خانم دیبورا لایُنز، نمایندهء خاص منشی عمومی که از حمایت تام و مطلق مان متمتع است و از موصوفه ممنون و سپاسگزارم، استقبال و تمجید می نمایم.

از عطف توجه تان در زمینه مشکور و مدیونم"

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه