افغانستان – قتل قضات ستره محکمه - (۱۷ جنوری ۲۰۲۱ میلادی / ۲۸ جدی ۱۳۹۹ هجری شمسی)

فرانسه قتل دو قاضی زن ستره محکمهء افغانستان را که صبح روز یکشنبه ۱۷ جنوری (۲۸ جدی) در شهر کابل بوقوع پیوست، با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. فرانسه مراتب تعزیت و تسلیت خویش را به خانواده ها و اقارب قربانیان تقدیم داشته و به مجروحین این واقعهء فظیع شفأی عاجل می طلبد. عاملین این سوءقصد بزدلانه و شنیع باید تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و محکوم گردند.

انجام این حمله درعین زمان بر قوهء قضائیه و بر جایگاه زنان افغان، و همچنان بر مدد و سهم ایشان در عدالت و صلح، آخرین سوءقصد خونین و مرگباری است در سلسلهء قتل های که اعضای جامعهء مدنی، نمایندگان منتخب، منسوبین، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و حقوق نسوان را که مظهر دستآوردهای مردم سالار در افغانستان محسوب می گردند، آماج قرار می دهد.

فرانسه در مقابل نائبه و پدیده شوم دهشت افگنی، مراتب همبستگی و همدردی خویش را با مردم و مقامات افغانستان مجدداً تأیید می کند. فرانسه خواستار یک آتش بس فوری بوده، و همچنان می خواهد تا جمیع فعالانی صادقانه متعهد به صلح در افغانستان، امر حفاظت از افراد ملکی را در سرزمین مذکور تأمین نمایند.

تاریخ نشر 19/01/2021

قسمت بالایی صفحه