افغانستان فردا باید با تشریک مساعی سراسر جامعه اعمار گردد.

افغانستان / "مانوا - یوناما"

متن سخنرانی حاوی بُعد ملی خانم اَن گِگِن، معاونهء نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد

در شورای امنیت -

نیویارک، ۲۵ جون ۲۰۲۰ میلادی مصادف به ۵ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

JPEG

"من بنوبهء خویش بحضور سخنرانان ازبابت تشریحات و توضیحات لازمه و مفصل شان درعرصه اظهار سپاس و امتنان می نمایم. من درحالیکه ما بلا استبطاء از اشتراک عام و تام زنان افغانستان در روند صلح و در زندگی عامه دفاع می نماییم، از این مأمول محظوظ و خشنود هستم که جلسهء شورای امنیت بذریعهء زنان غنی از تجارب و سهمگیری های برجسته و سترگ شان در راستای تأمین صلح و امنیت در افغانستان و در باقی اطراف و اکناف جهان منور گردید.

روزنهء امید و مجیء برانگیخته در اثر عقد توافقنامه های مورخ ۲۹ فبروری (۱۰ حوت) دوباره گشوده شده و استضائت یافته است. بعد از گذشت یک دورهء صعب و دشوار، علائم نوید بخش و امیدوارکننده ای نشان می دهد که آغاز مذاکرات بین الافغانی اکنون مجدداً ممکن و محتمل به نظر می رسد. توافقنامه مورخ ۱۷ می (۲۸ ثور) یکی از این نشانه ها است، و عقد آن زمینهء گذار از بن بست سیاسی را فراهم کرد. نخستین اقدامات رهایی اسرأ و تطبیق توافقنامه های مذکور، علامه ثانی محسوب می گردد. ایجاد اعتماد میان شرکای مختلف امر مبرم و اساسی است. اما، نباید در چنین مقطعی ایست و توقف نمود. حدوداً چهار ماه بعد از سپری شدن امضأی توافقنامهء مورخ ماه فبروری (ماه های دلو/حوت)، مسائل عدیده ای فراروی حل و فصل و اتمام قرار دارد، و روند گفتگوها باید در اسرع وقت آغاز گردد.

ادامهء جنگ در افغانستان هنوزهم جان و حیات تعداد کثیر افراد ملکی، علی الخصوص جان و زندگی زنان و اطفال معصوم را می گیرد. فراخوان سرمنشی سازمان ملل متحد برای یک آتش بس جهانی باید در سرزمین فوق الذکر تعمیل گردد. اعمال این خشونت توأم با انجام حملات بر تأسیسات صحی، سد و مانعی است بروی تعبیه و ارائهء پاسخ به مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹". جمهوری فرانسه مراتب نکوهش و تعییر شدید خویش را در قبال انجام سوءقصدها بر شفاخانه صد بستر دشت برچی – بخش نسایی ولادی کابل، و همچنان حملات مورخ ۱۷ جون (۲۸ جوزا) بر نیروهای امنیتی افغان و بر مراسم تشییع و تدفین جنازه در ولایت ننگرهار تذکار مجدد می دهد. حفاظت از افراد و احاد ملکی بشمول کارکنان امور بشردوستانه و طبی و در خط مقدم محافظت ازاطفال، باید یک اولویت مطلق باشد، و همه طرفین ذیدخل منازعه مطابق به حق بین المللی امور بشردوستانه، باید مجبوریت ها، وجایب و مکلفیت های شان را مراعات نمایند. کاهش خشونت یک مأمول الزامی است. تأمین صلح منوط به ارجگزاری هر یک به تعهدات اش است، منجمله تعهداتی که در بخش تقلیل خشونت و مبارزه علیه دهشت افگنی سپرده شده است. مقامات افغانستان تضمین های در زمینه ارائه نمودند ؛ الآن، طالبان سهم محوله شان را تبیین دهند. مبارزه علیه معافیت و احترام به عدالت از جانب عمیم فعالان نیز شروط اجتناب ناپذیر و لاینفک یک صلح پایدار است.

زنان سنگین ترین هزینه را به این مرض مهیب همه گیر پرداختند، تعداد غفیر شان یا شغل شان را از دست دادند و یا قربانیان خشونت های جنسیتی، جنسی و خانوادگی هستند. اولویت جمعی مان باید پشتیبانی از ایشان باشد. افغانستان فردا بر بنیاد کسب دست آوردها درعرصه های مردم سالاری و حقوق بشر برای همگنان اعم از زنان و مردان و بدون تبعیضات، باید با تشریک مساعی سراسر جامعه اعمار گردد. ما نمی توانیم تقهقر یا برگشت به عقب را قبول نماییم. اشتراک کامل و فعال زنان در روند صلح یک شرط حتمی و ضروری موفقیت اش در دراز مدت است.

در زمرهء تهدیداتی که بر امنیت افغانستان سایهء مهول و سنگینی افکنده است، مواد مخدر در پهلوی دهشت افگنی یکی از این تهدیداتی بشمار می آید که حاد و وخیم بودن اش مانع استقرار یک صلح مستمر می گردد. لیکن، بیانات خانم ولی مشهود ساخت که تولید مواد مخدر با وجود سال ها مجادله، در حال صعود است و تنوع می یابد. این پدیدهء شوم پیامدهای مخرب، مصیبت بار و ویرانگر را برای جامعهء افغانستان و همانا نیز برای امنیت جهانی به بار می آورد. مواد مخدر یک منبع تمویل اهم دهشت افگنی هم است. جامعهء بین المللی و مقامات افغانی بر بنأی تمام دلایل فوق الذکر و جهت مبارزه علیه این دو آفت و نائبه، باید به تبارز یک جزم عزم راسخ و مشید ادامه دهند.

تعهد قاطع شرکای افغانستان درکنار این کشور در راستای تأمین یک صلح دوامدار، یک امر ضروری و حتمی است. جمهوری فرانسه کما فی السابق و بگونهء موبد در این مسیر قاطعانه متعهد خواهد بود. من از نقش عمده مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان – "مانوا / یوناما" و از ملل متحد در سرزمین افغانستان استقبال و تمجید می نمایم، و از همگان می خواهم تا از باثبات سازی افغانستان پشتیبانی نموده و در استقرار یک صلح پایدار در این کشور موثرانه سهم گرفته و ممد واقع گردند.

از عطف توجه تان در زمینه مشکور و مدیونم."

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu.delegfrance.org/L-Afghanistan-de-demain-doit-se-construire-avec-l-ensemble-de-la-societe

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه