افغانستان – سوءقصد علیه مسجد جامع حسینیه در کابل (۲۱ نوامبر ۲۰۱۶ / اول قوس ۱۳۹۵)

فرانسه حمله مرگباری را که بتاریخ ۲۱ نوامبر (اول قوس) علیه مسجد جامع حسینیه باقرالعلوم واقع در غرب کابل انجام داده شد و باعث به کشته شدن بیش از سی تن منجمله تعدادی از اطفال، و زخمی شدن عده کثیری از عزاداران اربعین حسینی گردید، شدیداً تقبیح می نماید.

فرانسه مراتب تسلیت و همدردی خودرا به خانواده ها، نزدیکان قربانیان و حکومت افغانستان تقدیم داشته و به مجروحین این واقعه خونبار شفای عاجل طلب می کند.

فرانسه در راستای نبرد علیه دهشت افگنی در کنار افغانستان می ایستد.

جهت معلومات بیشتر :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/evenements/article/afghanistan-attentat-contre-une-mosquee-chiite-a-kaboul-21-11-16

تاریخ نشر 23/11/2016

قسمت بالایی صفحه