افغانستان – سوءقصد در کابل (۲۳ جولای ۲۰۱۶ - ۲ اسد ۱۳۹۵)

- فرانسه سوءقصد "پریروز" را در کابل که باعث کشته و زخمی شدن تعداد خیلی کثیری (از شهروندان) گردید، محکوم می کند.

- مراتب تسلیت و همدردی خودرا به خانواده های قربانیان (این سوءقصد) اظهار می داریم و به مجروحین آرزوی شفأی عاجل داریم.

- فرانسه در این آزمون المناک، در کنار مردم افغانستان و سران شان می ایستد و از مبارزهء افغانستان علیه دهشت افگنی پشتیبانی می کند.

JPEG

برای معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/evenements/article/afghanistan-attentat-a-kaboul-23-07-16

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه