افغانستان – سوءقصد در کابل (۲۲ اپریل ۲۰۱۸ / ۲ ثور ۱۳۹۷) [fr]

JPEG

جمهوری فرانسه سوءقصد مرگباری که یک مرکز ثبت نام و توزیع تذکره برای شرکت در انتخابات را بروز یکشنبه ۲۲ اپریل ۲۰۱۸ میلادی (۲ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی) در کابل هدف قرار داد، و نظربه نخستین آمار بدست آمده، از خود بیش از پنجاه قربانی و دستکم صد مجروح بجا گذاشت، تقبیح می کند.

این سوءقصد خونبار به ادامهء چندین حمله هفته گذشته بر مراکز آماده گیری ها و انتظامات برای شرکت در انتخابات، بوقوع می پیوندد.

جمهوری فرانسه مراتب تعزیت و تسلیت خویش را به اقارب قربانیان اظهار می دارد و به مجروحین این عمل شنیع از حمایت اش اطمینان می دهد.

باید به پیش بُرد روند انتخابات بدون تحمیل رعب، فشار و آنهم در فضای امن نایل آمد. جمهوری فرانسه در این عرصه، پشتیبانی اش را از ابتکارات آقای محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که موصوف بتاریخ ۲۸ فبروری (۹ حوت) گذشته حین برگزاری دومین کنفرانسی موسوم به "پروسه صلح کابل" ارائه نمود، تذکار می دهد.

جهت دریافت معلومات مزید :
Voir : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/evenements/article/afghanistan-attentat-a-kaboul-22-04-18

تاریخ نشر 24/04/2018

قسمت بالایی صفحه