افغانستان – سوءقصد بر یک مرکز ثبت نام و توزیع تذکره برای شرکت در انتخابات (۶ می ۲۰۱۸ / ۱۶ ثور ۱۳۹۷) [fr]

JPEG

جمهوری فرانسه سوءقصدی که بروز یکشنبه ۶ می ۲۰۱۸ میلادی (۱۶ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی) یک مرکز ثبت نام و توزیع تذکره برای شرکت در انتخابات را در شهر خوست هدف قرار داد، و باعث جانباختن دستکم ۱۵ تن و جراحت برداشتن تعداد کثیری دیگری گردید، محکوم می کند. این سوءقصد شنیع به ادامهء انجام چندین حمله طی هفته های گذشته بر مراکز آماده گیری ها و انتظامات برای شرکت در انتخابات، بوقوع می پیوندد.

جمهوری فرانسه مراتب تعزیت و تسلیت خویش را به اقارب قربانیان تقدیم می دارد و در راستای مبارزه علیه دهشت افگنی، درکنار مردم افغانستان می ایستد.

به پیش بُرد روند انتخابات باید بدون تحمیل رعب، فشار و آنهم در فضای امن نایل آمد. جمهوری فرانسه در این عرصه، پشتیبانی اش را از ابتکارات محترم محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که مشارالیه بتاریخ ۲۸ فبروری (۹ حوت) گذشته حین برگزاری دومین کنفرانسی موسوم به "پروسه صلح کابل" معرفی و ارائه نمود، تذکار می دهد.

جهت دریافت معلومات بیشتر :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/evenements/article/afghanistan-attentat-contre-un-centre-d-enregistrement-pour-les-elections-06-05

تاریخ نشر 07/05/2018

قسمت بالایی صفحه