افغانستان – سوءقصد انتحاری در ولایت غور و در کابل

فرانسه حمله انجام یافته و قبول شده از سوی طالبان بر منسوبین وزارت معدن و پترولیم در کابل، و همچنان حمله بر شفاخانه ملکی در ولایت غور را که هر کدام باعث کشته و زخمی شدن ده ها تن گردید، با شدیدترین الفاظ تقبیح می کند.

فرانسه مراتب تسلیت و تعزیت خویش را به خانواده های قربانیان تقدیم داشته و به مجروحین این وقایع خونین و مرگبار استدعای شفای عاجل می نماید. فرانسه بر پشتیبانی اش از مقامات افغانی در راستای نبرد شان علیه هراس افگنی، تأکید مجدد می ورزد.

JPEG

تاریخ نشر 26/07/2017

قسمت بالایی صفحه