افغانستان – سوءقصدها (جمعه، ۲۰ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۲۸ میزان ۱۳۹۶)

فرانسه حملات انجام یافته مورخ ۲۰ اکتوبر (۲۸ میزان) بر مساجد در کابل و در ولایت غور را که منجر به کشته شدن دستکم شصت تن و جراحت برداشتن ده ها تن دیگرگردید، با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. ما مراتب تعزیت و تسلیت مان را به خانواده ها و به اقارب قربانیان این رویدادهای خونین و مرگبار تقدیم داشته و به مجروحین شفأ عاجل استدعا می نماییم.

فرانسه درحالیکه نیروهای امنیتی افغانستان هنوزهم به دهشت افگنی هزینه سنگین می پردازند، مراتب همبستگی و همدردی خویش را به مردم و سران افغانستان اظهار میدارد. فرانسه در راستای نبرد افغانستان علیه این پدیده شوم و مصیبت بار، در کنار این کشور می ایستد.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/article/afghanistan-attentats-20-10-17

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه