افغانستان : "زنان و کودکان همچنان هزینه سنگین را می پردازند" [fr]

گفتمان سه ماهه درمورد افغانستان – متن سخنرانی خانم اَن گِگِن، معاون نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد – شورای امنیت، ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی / ۲۵ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

"محترمه رئیسه،

من بنوبهء خویش از آقای تادامیچی یماموتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد ازبابت تشریحات و توضیحات منیراش، و همچنان از سخنان ارزنده خانم عایشه خرم، نمایندهء جوانان افغانستان نزد سازمان ملل متحد که به مایان فُرصت شنیدن صدای جوانان افغان را فراهم نمود، و از خانم عادله راز، سفیر افغانستان که در اظهار صورت دفاعیه کشوراش همیشه برخوردار از فصاحت و بلاغت در کلام است، تشکر می نمایم.

من بخصوص از تعهد آقای یماموتو به افغانستان در راستای تأمین صلح پایدار استقبال و قدردانی نموده و از بذل سعی و تلاش های مستمراش سپاسگزار و مشکورم. افغانستان این مسیر را به تنهایی نمی تواند اختیار کرده و بپیماید. تعهد بین المللی و منطقوی نزد مردم افغانستان باید متحد، بی عیب و بی خدشه باشد. مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان – "یوناما/مانوا" در ساحه مظهر همین حمایت بوده و آقای یماموتو، تحت رهنمونی شما، مأموریت مذکور درعرصهء حقوق بشر، بالخص حقوق زنان و در مسیر مردم سالاری زمینهء پیشرفت های چشمگیری را مساعد ساخت، و این پیشرفت ها یا دستآوردها را باید حفظ کرد.

ما درحالیکه منتظر نتایج انتخابات مورخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی (۶ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی) هستیم، نخست از همه باید به مردان و زنان سرزمین افغانستان از اینکه دلیرانه از تهدیدات نهراسیدند و بصوب محلات انتخابات رفتند، تبریک گفت. اشتراک در این دور انتخابات بدیهاً نسبت به پیکارها و دوره های انتخاباتی گذشته ضعیفتر و کمرنگتر بود، ولی بسطح دلگرم کننده ای فائق آمد، و عملیات انتخاباتی را باوجود مشکلات تخنیکی، می توان رضایت بخش توصیف کرد. این امر محض نخستین مرحلهء روال بود.

اعتبار این انتخابات حالا وابسته به اعلام نتایج و پذیرفتن آن از سوی جمیع نامزدان است. بدین منظور، عملیات شمارش آرأ باید در شفافیت انجام یابد. امر الزامی بشمار می آید تا کُمیسیون مستقل انتخابات جهت ایجاد اعتماد مذکور و آمادگی درقبال اعلام نهایی نتایج، در تمام طول جریان عملیات بگونهء بازتر و منظم تر اطلاع رسانی نماید.

استقبال و پذیرایی مسالمت آمیز در یک روحیهء مردم سالاری، بهترین تضمین پیروزی حکومت آینده است. حکومت مذکور بار سنگین هدایت روند صلح بین الافغانی را بعهده خواهد داشت. برای اینکه صلح پایدار باشد، این روند باید ادغامی بوده و نباید هیچ طیفی از مردمان را درحاشیه گذارد. دستآوردها درعرصهء عدالت، قانونمندی و احترام به آزادی های بنیادین جهت تضمین یک صلح پایدار باید حفظ گردد. تحقق این مأمول علی الخصوص درقسمت آزادی ها و حقوق زنان افغانستان که خانم عادله راز با فصاحت و بلاغت در حیطهء سازمان ملل متحد از آنها دفاع نمود، جامه حقیقت می پوشد. و به موصوفه از بهر آغاز کار گروه دوستان زنان افغان معهء خانم سفیر پیئرس که من در آن افتخار شراکت را دارم، تبریک و تهنیت عرض می دارم.

جهت پیشرفت در بهبود حکومتداری، محو فساد و ارتشأ و مبارزه علیه مواد مخدر باید به بذل جد و جهد ادامه داد.

محترمه رئیسه،

تداوم خشونت به یک سطح خیلی بُلند در افغانستان مایهء نگرانی دوامدار برای کشورم محسوب می گردد. آنچنانیکه آقای یماموتو از آن یادآهانی بعمل آورد، تعداد قربانیان افراد ملکی از سال ۲۰۰۹ میلادی (سال ۱۳۸۸ هجری شمسی) بدینسو هرگز به این حد و حصر بُلند نبود. مبارزه علیه دهشت افگنی باید همچنان یک اولویت باشد. ما درحالیکه دورهء مأموریت تیم نظارت کُمیتهء ۱۹۸۸ را بتازگی تمدید نمودیم، تعهد سازمان ملل متحد درکنار افغانان برضد دهشت افگنی باید دنبال گردد. در چنین جو و حالتی، امر اهمی شمرده می شود تا مذاکرات میان ایالات متحده امریکا و طالبان جهت زمینه سازی برای استقرار یک آتش بس طی مذاکرات صلح بین الافغانی آینده، به یک کاهش چشمگیری خشونت بانجامد.

محترمه رئیسه،

مردم ملکی، بخصوص زنان و کودکان همچنان هزینه سنگین می پردازند. این پذیرفتنی نیست. وقوع حمله مورخ ۳ دسامبر (۱۲ قوس) گذشته در جلال آباد که منجر به قتل داکتر تِتسو ناکامورا، بنیادگذار و مسئول انجمن غیر حکومتی موسوم به "عرضهء خدمات طبی صلح" و همچنان پنج افغان گردید، تکان دهنده است، و فرانسه این عمل مستهجن را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. به حق بین المللی امور بشردوستانه باید احترام گذاشت. اعمال رعایت آن، وظیفهء مان است. کارمندان امور بشردوستانه و عمله و فعلهء امور صحی، و همچنان زیربنأهای ملکی و بشردوستانه باید محافظت گردند. همچنان نیز، دسترسی امداد و امور بشردوستانه باید بدون شرط و مانع در سرتاسر سرزمین افغانستان تأمین گردد.

محترمه رئیسه،

پاسخ بشردوستانه یک امر ضروری است، اما کافی نیست. باید نیز به توقعات و آرزوهای جوانان افغانستان که خانم عایشه خرم آن را رسا و شیوا ابراز داشت، گوش داد و کاملاً مدنظر گرفت. نخستین ارتجاء و امید جوانان ختم خشونت و استقرار صلح است، یک صلح پایداری که مشمول یک روند عادلانه و ادغامی، ارجگزار به حقوق هر فرد و مساوات بنیادی میان مردان و زنان باشد. فرانسه که با کشور زیبای شما پیوندهای عمیق و دیرینه ای را حفظ می کند، از بذل تلاش های افغانستان در راستای نائل آمدن به صلح، دائماً پشتیبانی خواهد کرد.

ما بدور این میز، حامل پیام ها و اهداف متلاقی و همگرا هستیم، این یک امر مهم است. معهذأ، واقعاً معنی و مفهوم آنچه انجام می دهیم و مسئولیت مشترک مان در اینجا، در داخل شورای امنیت سازمان ملل متحد چیست، مگر فقط ایجاد شرایط صلح و امنیتی که به مردان و زنان جوان سرزمین افغانستان زمینهء بدست گرفتن سرنوشت شان و اعمار جمعی یک آینده بهتر را فراهم کند، نیست ؟

از عطف توجه تان در زمینه مشکور و ممنونم"

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه