افغانستان – خبرنامهء وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (۱۵ آگست ۲۰۲۰ میلادی / ۲۵ اسد ۱۳۹۹ هجری شمسی) [fr]

جمهوری فرانسه از امضأی مورخ ۱۰ آگست (۲۰ اسد) گذشته یک حکمی مبنی بر رهایی ۴۰۰ تن از اسرأی طالبان از جانب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، مستحضر گردید.

اتخاذ تصمیم مذکور در جو و فضای روند صلحی صورت می پذیرد که جمهوری فرانسه بمنظور دریافت راه حل سیاسی ای که حارس و ضامن نهادهای جمهوریت و دستآوردهای مردم سالار درعرصهء حقوق بشر از سال ۲۰۰۱ میلادی (سال ۱۳۸۰ هجری شمسی) بدینسو باشد، آمادهء پشتیبانی از آن است. امر مبرم و مفترض محسوب می گردد تا روند خروج از بحران پاسخگوی نیازمندی های قربانیان جنگ باشد، و عاملین اعمال جنایتکارانه کاملاً به کیفر ارتکاب چنین اعمال فظیع برسند.

از این نظر، جمهوری فرانسه در میان افرادی که انقریب انقاذ یافته و آزاد خواهند گردید، بخصوص مضطرب و نگران حضور چندین دهشت افگنی است که متهم و محکوم به قتل شهروندان فرانسوی در افغانستان هستند. جمهوری فرانسه شدیداً مخالف آزادی و انقاذ افراد و آحادی محکوم و متهم به ارتکاب جنایات بر اتباع فرانسوی است، علی الخصوص جنایات و فجایع انجام یافته بالای سربازان و کارکنان امور بشردوستانه ای که جهت تأمین امنیت و عون و مدد به مردمان محتاج، حین ایفای امور محوله درکنار شرکای افغان شان ایثار و جانفشانی نمودند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه