افغانستان – حمله دهشت افگنی (۲۷ جنوری ۲۰۱۸ / ۷ دلو ۱۳۹۶) [fr]

JPEG

اطلاعیهء معاون سخنگوی وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه :

فرانسه انجام حمله انتحاری امروز بر مرکز کابل را که نظر به اطلاعات اخیر منجر به کشته شدن دستکم ۱۰۰ تن گردیده است، محکوم می کند.

این حمله انتحاری با گذشت کمتر از یک هفته بعد از وقوع سوءقصد مسلحانه علیه هوتل انترکانتیننتال کابل پایتخت افغانستان که آن هم از خود قربانیان زیادی بجا گذاشت، انجام می یابد.

فرانسه مراتب تسلیت و تعزیت خویش را به خانواده ها و نزدیکان قربانیان واقعه تقدیم می دارد. این کشور جهت نبرد با پدیده شوم دهشت افگنی و غلبه بر آن، به پشتیبانی اش از افغانستان ادامه خواهد داد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه