افغانستان – حمله بر یک مسجد (۱۸ اکتوبر ۲۰۱۹ / ۲۶ میزان ۱۳۹۸) [fr]

فرانسه وقوع حمله دهشت افگنانه مورخ روز جمعه ۲۶ میزان (۱۸ اکتوبر) گذشته را بر یک مسجد واقع ولایت ننگرهار که منجر به قتل و جراحت برداشتن ده ها تن گردید، با شدیدترین الفاظ محکوم می کند.

فرانسه مراتب تسلیت و تعزیت خویش را به خانواده های قربانیان، حکومت و به مردم سرزمین افغانستان تقدیم می دارد.

فرانسه به پشتیبانی از افغانستان ادامه داده، و فراخوان خویش را در راستای یک روند صلح ادغامی ای که زمینهء رسیدن به یک صلح پایدار را فراهم کند، یادآور می شود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه