افغانستان – حملات دهشت افگنی در کابل ( اول ماه مارچ ۲۰۱۷ میلادی / ۱۱ برج حوت ۱۳۹۵ هجری شمسی)

کشور فرانسه حملاتی دهشت افگنانه اول ماه مارچ (۱۱ برج حوت) را که چندین ساختمان و زیربنای پولیس و نیروهای امنیتی در کابل تحت آماج آن قرار گرفت و به مرگ بیش از ده تن و مجروح شدن دستکم صد فرد دیگر انجامید، تقبیح می نماید.

فرانسه مراتب تسلیت و همدردی خویش را به اقارب قربانیان و همچنان به حکومت افغانستان ابراز می دارد.

فرانسه در راستای نبرد علیه وحشت و دهشت افگنی در کنار افغانستان قرار دارد.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/evenements/article/afghanistan-attaques-terroristes-a-kaboul-01-03-17

تاریخ نشر 02/03/2017

قسمت بالایی صفحه