افغانستان – بزرگداشت از صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور – (۱۹ آگست ۲۰۱۹ / ۲۸ اسد ۱۳۹۸) [fr]

JPEG

جمهوری فرانسه مراتب تبریکات و تهنیات نیک خویش را بمناسبت بزرگداشت از صدمین سالگرد استرداد استقلال سرزمین افغانستان که ثبت یک تاریخ خاصتاً غنی و شکوهمندی است، به کافهء مردم و مقامات جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم می دارد.

فرانسه عزم تداوم رابطهء دوستی مستحکم و دیرینه خویش را با افغانستان دارد. فرانسه از بدو سال ۱۹۲۲ میلادی (سال ۱۳۰۱ هجری شمسی) درکنار افغان ها در امر کشف و ارزشمند سازی میراث باستانی هزاران ساله استثنأیی شان ایستاد. از آن زمان به بعد، فرانسه به گسترش پیوندها با افغان ها در تمامی عرصه ها تغافل و دریغ نورزیده است. فرانسه سهم و مسئولیت کامل خویش را در نبردهای افغان ها علیه دهشت افگنی و برای آزادی ادأ نموده، و با اغتنام از این یوم یادبود تاریخی، به رسم احترام به سربازان فرانسوی ای که خون شان در افغانستان ریخته و جان های شان را ازدست دادند، خاضعانه سر تعظیم خاص فرود می آورد. فرانسه وقوع سوء قصدهای روزهای اخیری که افغانستان را در بستر سوگ و اندوه نشاند، با شدیدترین الفاظ مجدداً تقبیح می کند.

فرانسه در این یوم برگزاری سالروز استرداد استقلال، پشتیبانی خویش را از نهادهای جمهوریخواه افغانستان که طی ۱۸ سال گذشته زمینهء دست آوردهای مهمی را درعرصه های مردم سالاری، قانونمندی و حفاظت از حقوق زنان و اقلیت ها، و همچنان در بخش آزادی های بیان و مطبوعات فراهم ساخت، تأیید مجدد می کند. جشن صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان در یک لحظه تاریخی ای برگزار می گردد که از سویی دریچهء دورنمای مذاکرات صلح بین الافغانی درحال گشایش است. ما از بذل تلاش های ایالات متحده امریکا از یک سال بدینسو برای آغاز چنین مذاکرات و بخصوص برای نائل آمدن به یک آتش بس، استقبال می نماییم. ما امیدواریم تا همه این مذاکرات منتج به عقد توافقات عادلانه و استقرار یک صلح پایدار گردد.

فرانسه مصمم است تا در ساخت و ساز یک آیندهء باثبات، مرفه و مردم سالار برای افغانستان سهم گرفته و معاونت کند. و این معنی و فحوای تعهداش را درعرصه های امور بشردوستانه، تعلیمی، علی الخصوص با امداد به دو باب لیسه فرانسوی زبان کابل، صحی، فرهنگی و باستانی که در انستیتیوت فرانسه در افغانستان – "ایفا" و هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان – "دافا" انسجام و تجلی می یابد، تداعی می کند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه