افسانه های دو لا فونتِن مدیون ادبیات اعراب است.

آیا می دانستید که قصه های ژان دو لا فونتِن، شاعر و داستان نویس شهیر فرانسوی (۱۶۲۱ – ۱۶۹۵ میلادی / ۱۰۰۰ – ۱۰۷۴ هجری شمسی) مدیون و مرهون ادبیات اعراب است ؟ ... .

JPEG
JPEG

اکثر افسانه های که ژان دو لا فونتِن، شاعر و داستان نویس فرانسوی به قید تحریر درآورده و از دیر زمانی ورد زبان و جز فرهنگ فرانسوییان گردیده، از کتاب پُر حکمت و عالمانهء کلیه و دمنه الهام گرفته است. این حکایاتی بیان شده از زبان حیوانات، در بدو مرحله چون آیینهء شهزادگان تصور و برنامه ریزی گردید، و... .

JPEG
PNG

تاریخ نشر 07/06/2018

قسمت بالایی صفحه