افتتاح یک مرکز توزیع و فروشات تایرهای شرکت "میشلین" در هرات [fr]

سفیر فرانسه در افغانستان بتاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۶ (۲۴ عقرب ۱۳۹۵) جهت افتتاح یک مرکز توزیع و فروشات تایرهای کمپنی "میشلین" عازم شهر هرات گردید. بدین منوال، شرکت شناخته شده تایرسازی فرانسه بنام "میشلین" و با نشان مشهور مردک"بیبندوم" خویش، در افغانستان آغاز به فعالیت نمود.

JPEG

سفیر فرانسه جهت برگزاری محفل افتتاحیه با دو سهام کمپنی ای که منبعد مسئول توزیع و فروشات انحصاری تایرهای ساخت این فابریکه فرانسوی در افغانستان است، در شهر هرات ملحق گردید. آقای سِرژ کوفراد، رئیس عامل "توپ کار گروپ لمیتد" که شریک آقای عبدالقدیر کریمزاده تاجر سرشناس هرات است، مسئولیت این برنامه تجارتی را بدوش دارد.

JPEG

تایرهای که در این مرکز تجارتی جدید توزیع و فروشات به مشتریان عرضه می گردد، وابسته به حجم تقاضا در بازار افغانی و مربوط به تولیدات فابریکه های مختلف کمپنی "میشلین" در جهان است. هدف از این کار مستفید نمودن مستهلکین افغان، بخصوص راندگان وسایط باربری و مسافربری از کیفیت خوب تایرهای "میشلین" می باشد : یعنی، عدم خطر کفیدن تایرها که از راکد ماندن وسایط نقلیه در مسیر راه ها جلوگیری می کند، و این امر ضامن امنیت بیشتر برای راندگان و هم برای راکبین موترها است.

JPEG

راهبرد تجارتی کمپنی "میشلین" که بر کیفیت عالی مواد و تولیدات کارفرمای صنعتی فرانسوی اتکا می کند، از قبل در کشور تاجکستان نتایج مثبت فراورده های رابری خودرا به اثبات رسانیده است، و در افغانستان و ایران نیز باید کارآ و موفق بدر آید. شرکت "توپ کار گروپ لمیتد" در نظر دارد تا در ماه های نزدیک در شهر مشهد مستقر گردد.

JPEG

پلان توسعهء شرکت جدید توزیع انحصاری تایرهای "میشلین" در افغانستان درنظر دارد تا طی مدت کوتاهی حتماً دومین مرکز توزیع خویش را در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) در شهر کابل، و نظر به قرائن در طول سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) در شمال کشور بگشاید. سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای به مبلغ سه صد الی چهار صد هزار دالر امریکایی در هر مرکز تجارتی (خریداری و نظم و ترتیب بندی امکان، خریداری و جابجایی تجهیزات وسایل و ذخیره گاه ها) در انکشاف اقتصادی افغانستان اثرگذار بوده و باعث تحرک ساختار اقتصادی کشور و تبادلات میان هر دو کشور خواهد شد.

ما آرزومندیم که تایرهای کمپنی "میشلین" در افغانستان از این آزمون موفق بدر آمده و عمر دراز داشته باشد !

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه