افتتاح یک ساختمان جدید در پوهنتون پولیتخنیک کابل (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۳۱ سنبله ۱۳۹۷) [fr]

بروز شنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۳۱ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، یک ساختمان جدید مرکز مهندسی - معماری سُنتی پوهنتون پولیتخنیک کابل را افتتاح نمود.

JPEG

این رویکار آقای حشمت فروز، مهندس فرانسوی افغانی الاصل که از سوی سفارت جمهوری فرانسه حمایت می گردد، زمینهء ارزشدهی و ارتقای مهارت عنعنوی را در بخش معماری یا اعمار ساختمان ها با استفاده از خاک و مواد طبیعی مساعد می سازد. این استادی و کاردانی عنعنوی دیرینه در ساخت و ساز از مصالح طبیعی، توازن زیست محیطی و اصل انکشاف پایدار را مراعات می کند.

JPEG

سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان یک شریک قدیم الایام مرکز مهندسی - معماری سُنتی پوهنتون پولیتخنیک کابل است. جمهوری فرانسه درچوکات همکاری بسطح تحصیلات عالی میان این کشور و افغانستان، برعلاوهء پشتیبانی از رویکارهای معماری، از محصلین بورسیه پوهنتون پولیتخنیک منظماً پذیرایی و میزبانی بعمل می آورد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه