افتتاح موزیم لوور ابوظبی (۸ نوامبر ۲۰۱۷ / ۱۷ عقرب ۱۳۹۶)

نهایی شدن رویکار موزیم لوور ابوظبی گواه همکاری فرهنگی استثنأیی میان جمهوری فرانسه و امارت متحده عربی در خدمت دانش، آموزه ها، گفتمان فرهنگ ها، همدیگر پذیری و تنوع فرهنگی است.

JPEG

این نهاد هنری و فرهنگی نخستین موزیم جهانی در جهان عرب محسوب می گردد.

موزیم لوور ابوظبی از جانب مهندس ژان – نوووِل طراحی و دیزایین گردیده و به مراجعین خویش یک کُلیسیون حاوی بیش از ۶۰۰ اثر که از آنجمله دستکم ۳۰۰ اثر از سوی موزیم لوور و ۱۲ موزیم دیگر فرانسه به امانت داده شده و در داخل آژانس "فرانس – موزیم ها" جمع آوری گردیده بود، به معرض دید مدعوین و حاضرین قرار داد. آژانس "فرانس موزیم ها" طرح و دیزایین این موزیم را رهبری نموده و متصدی آن بود.
لطفاً در اینجا کلیک کنید :

JPEG

مراسم افتتاح موزیم لوور ابوظبی از جانب امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، شیخ محمد بن زید النیان، ولیعهد ابوظبی، درحضورداشت ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه، فرانسواز نیسِن، وزیر اطلاعات و فرهنگ، بنیامین گریوو، منشی دولت نزد وزیر اقتصاد و مالیه جمهوری فرانسه، به روال "فصل فرهنگی فرانسه – امارات" که با پیشنهاد فرانسه راه اندازی شده و از سوی وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و وزارت فرهنگ و مقامات ابوظبی در صنعت گردشگری و فرهنگی تدوین و اهتمام یافته بود، نقطه پایان بخشید.
لطفاً در اینجا کلیک کنید :

این فصل فرهنگی و هنری با ارائهء خلاقیت های بدیع و کثیرالرشته ای، از هنر موسیقی گرفته تا هنرهای بصری و با گذر از اجرای نمایشات زنده، به فرهنگ معاصر در تمام ابعاد متنوع اش ارج گذاشت. فصل مذکور با دادن اولویت به انجام ملاقات ها میان هنرمندان مقیم فرانسه و امارات متحده عربی، کوشید تا به آنانیکه با عملکرد های شان در راستای عبور و مرور، تبادلات و گشایش بین الفرهنگی جد و جهد می ورزند، امتیاز دهد. فعالیت اثرگذار شان در عرصه های یادشده بنیاد دوستی جمهوری فرانسه – امارات متحده عربی را تشکیل می دهد.

JPEG

جمهوری فرانسه، جهت ارتقای گفتمان فرهنگ ها، اصل شراکت فرهنگی خویش را با امارات متحده عربی پیگیری می کند.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/emirats-arabes-unis/evenements/article/inauguration-du-louvre-abou-dabi-08-11-17

تاریخ نشر 07/12/2017

قسمت بالایی صفحه